Uudised

Vastuvõtt 10. klassi 16. mai info


Antsla Gümnaasium võtab vastu õpilasi 10. klassi põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse ja jooksva õppeaasta tunnistuse hinnetelehele kantud hinnete ning sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

Ootame vabas vormis sooviavaldusi kooli õppima asumise kohta e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee hiljemalt 28. mail 2021. a.
Palume lisada kirjale oma kontaktandmed, et saaksime kokku leppida vestluseks sobiva aja.

Vestlusel räägime teie motivatsioonist jätkata õpinguid Antsla Gümnaasiumis ja teeme plaane valikainete valimise kohta. Kõigi küsimustega võib juba praegu pöörduda õppealajuhataja Kaja Simiskeri poole e-posti aadressil ksimisker@gmail.com.

Antsla Gümnaasium võtab vastu õpilasi 10. klassi põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse ja jooksva õppeaasta tunnistuse hinnetelehele kantud hinnete ning sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

Ootame vabas vormis sooviavaldusi kooli õppima asumise kohta e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee hiljemalt 28. mail 2021. a.
Palume lisada kirjale oma kontaktandmed, et saaksime kokku leppida vestluseks sobiva aja.

Vestlusel räägime teie motivatsioonist jätkata õpinguid Antsla Gümnaasiumis ja teeme plaane valikainete valimise kohta. Kõigi küsimustega võib juba praegu pöörduda õppealajuhataja Kaja Simiskeri poole e-posti aadressil ksimisker@gmail.com.