Jalgratturi koolitus

Õppetegevust toetav koostööprojekt üldhariduskoolidele 3. – 4. klasside õpilastele tasuta jalgratturi koolituse kättesaadavuse parandamiseks.

Jalgrattajuhi kursuse eesmärk on tutvustada lastele liikluseeskirja, aidata neil linnas ja maanteedel varitsevate ohtudega toime tulla, õpetada neile ohutut liiklemist ja ohutut jalgratta juhtimist ning kujundada õigeid hoiakuid kaasliiklejate suhtes.

Kursus sisaldab teoreetilist osa, kus õpitakse tundma liikluseeskirja, liiklusohutust ning lahendatakse liiklusteste. Samuti sisaldab kursus praktilist sõiduõpet jalgrattaga.
Kursus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga, pärast selle edukat sooritamist kantakse lapse nimi Maanteeameti jalgratturite registrisse.

 

Avaldatud 25.01.2022. Viimati muudetud 31.01.2022.