Õppekodade loomine

 

Projekt on suunatud viie kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirguliina Keskkool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õppe -ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna.

Projekti raames luuakse viiele koolile (ühe piirkonna maakoolid) õppekvaliteeti tõstvad tingimused.
Arendatakse välja kolm koda (õppelaborit)- loodusteaduste koda, meedia koda, tehnoloogia ja käsitöö koda. Kõik kojad täiendavad üksteist ning kokkuvõttes on üks tervik.

Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega. Soetatakse liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi (päikeseenerga baasil erinevad süsteemid- ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jne), ilmavaatluse tegevuste läbiviimise võimalusi, taime, looma ja vee-elustiku uurimise tingimusi ning looduslike ehitusmaterjalide näiteid.
Haagis rajatakse võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatakse Tehnopoli roheruumi näitel).

Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes (analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise-ja väliskliima eripärad).

 

Antsla Gümnaasiumi õuele on pargitud põnev haagis. See on Loodusteaduste Koda, mis on viie kooli: Antsla Gümnaasium, Kuldre Kooli, Osula Põhikooli, Tsirguliina Kooli ja Lüllemäe Kooli ühisprojekti „majake“. 
Loodusteaduste koja projekt on suunatud õppe- ja ainetevaheliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õpikeskkonna.
Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Projekt valmis tänu meeskonna mõnusale koostööle. Looduskoja treileri ehitaja oli Alro Metal OÜ. 
Loodusteaduste koda pakub õppetundides fantastilisi võimalusi praktilisteks tegevusteks, ettevõtlikkuseks, VUNK tegevuseks ja põnevusteks. Igas koolis on see koda õppeaasta jooksul seitse nädalat, kuid osad seadmed jaotatakse koolidesse ära, seega tõotab tulla põnev õppeaasta. II kooliastme loodusõpetuse õpetajana tänan võimaluse eest olla osa sellest põnevast ettevõtmisest. Teist aastat püüame tegutseda GLOBE tegemistes. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. Antsla koolis tegutsevad GLOBEga enamasti viienda klassi õpilased. Eelmise aasta viiendikud said selle tööga kenasti hakkama, kindlasti ka selle aasta viies klass saab selle tööga hakkama. 
Looduskoja kojavanem Ülle Anier

Viie kooli koostöö 2021

 • Lumeskulptuurid, jää, jäätunud seebimullid jms. (1-12 klass) 
 • Lumememmede meisterdamine (1-12 kl)
 • Sõber TAIM - kõik koolid (1.-12.kl) valivad jaanuaris lille või maitsetaime seemned ning külvavad selle potti, et jälgida taime kasvu ja arengut. 1.märtsil külvatakse kurk ja hernes ning jälgitakse taime kasvu, lehtede arenemist, õitsemist ja viljumist.
 • Kevadel toimub prügijooks (1.-12.kl) - väljakutse Lüllemäe koolilt õp Rolf
 • Loodusteaduslike ajakirjade põhjal viktoriin (7.-9. kl) toimub veebruaris - märtsis, väljakutse Tsirguliina koolilt - õp Merje
 • Mikroskoobifotode võistlus (1.-12.kl) toimub aprillis - väljakutse Lüllemäe koolilt õp Rolf
 • Projektõpe Looduslikud indikaatorid (8-.9.kl) toimub märtsis - aprillis, väljakutse Antsla Gümnaasiumilt õp Marietta
 • Projektõpe Pärmseened  (8.kl) toimub aprillis - väljakutse Osula koolilt õp Viia
 • Väikeste professorite päev - (1.-3.kl) toimub mais, väljakutse Antsla Gümnaasiumilt õp Ly ja Kristina
 • Fotojaht toimub september kuni mai - õp Janek
 • Kõige lahedamad videod koolide rajakaameratest (koostöö meedia ja looduskoda)
 • Kõik koolid jätkavad GLOBE andmete kogumise ja edastamisega. (ettepanek teha uus GLOBE koolitus)

Õppetunnid, mis toimuvad looduskoja treileris või looduskoja raames tellitud asjadega, kantakse Google Drive tabelisse ja pildid blogisse.

Kojaga seotud tegevusi kajastatakse aadressil https://looduskoda.blogspot.com/link opens on new page instagram aadressiga:  https://www.instagram.com/loodusteadustekoda/link opens on new page ja facebooki aadressilt https://www.facebook.com/loodusteadustekodalink opens on new page.

Koolitustest on tulemas kevadel J.Joabi juhendamisel: Linnulaulu kuulamine ja kõikidele kodadele mõeldud ühiskoolitus. Looduskoja koolituse ettepanek käia põnevates Eestimaa kohtades.

Avaldatud 10.09.2019. Viimati muudetud 25.01.2022.