Vastuvõtt 10. klassi

Põhikooli lõpetajad!

 

Antsla Gümnaasium on valmis 10. klassidesse vastu võtma uue lennu usinaid ja teotahtelisi noori.
Antsla Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu, arvestades sisseastumistesti tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust.
Enne kandideerimist tutvu vastuvõtutingimustegalink opens on new page.

Antsla Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistestid toimuvad esmaspäeval, 22. aprillil 2024 kell 9.00.
Sisseastumistestidele registreerimiseks saata e-kiri kooli e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee hiljemalt 15. aprillil 2024. Kirjale lisada oma kontaktandmed, et saaksime teiega kokku leppida vestluseks sobiva aja. Vestlusel räägime teie motivatsioonist jätkata õpinguid Antsla Gümnaasiumis ja teeme plaane valikainete valimise kohta.

Registreerimisel tuleb koolile esitada 9. klassi hinneteleht, v.a juhul kui õpilane õpib Antsla Gümnaasiumi 9. klassis.
Sisseastumisteste tegema tulles tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas, loodusainetes (keemia, füüsika, bioloogia) ja inglise keeles viiakse läbi paberkandjal.
Testid sooritanud õpilastele saadetakse e-kiri testide tulemuste ja vestluse toimumise aja kohta hiljemalt 02. maiks.

Õpilaskandidaat esitab hiljemalt mai lõpuks taotluse 10. klassi sisseastumiseks ja hiljemalt juuni viimaseks tööpäevaks kooli vastuvõtmiseks järgmised dokumendid:
* õpilase isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga;
* õpilaspileti pilt 3x4 cm.

Õpilase põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid kontrollitakse Haridusportaali veebilehel haridusportaal.edu.eelink opens on new page.

Kõigi küsimustega võid juba praegu pöörduda õppealajuhataja Kaja Simiskeri poole e-posti aadressillink opens on new page.

Avaldatud 08.02.2021. Viimati muudetud 12.03.2024.