Õpilasorganisatsioonid

T.O.R.E.

 

Antsla Gümnaasiumis on TORE tegutsenud juba 1998. aastast, kuid tugiõpilaste laagris ja Tallinnas konverentsil käisid Antsla noored juba aastal 1997. 
Praeguseni on meie koolist osalenud TORE tegevuse üle 158 õpilast. Aastal 2019 on torekaid 26. Õpilased on 5.-11. klassini.

T.O.R.E. lähtub samuti nagu „Ettevõtlik koolgi“, et toreka eesmärk on õppetegevuses osaleda põhimõttel tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. T.O.R.E. Tegevus toetab KiVa ja VUNK tegemisi.

T.O.R.E. Püüab sellel aastal veelgi enam siduda oma tegemisi eluga, kus tehakse päris asju ja tegevusi; tehakse edukat koostööd nii koolikaaslastega, lastevanematega, kogukonnaga ja partneritega teistest koolidest; püüame muuta koolielu huvitavamaks; tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel; panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära. 

Antsla Gümnaasiumi T.O.R.E. on algatanud üritusi, millest on välja kasvanud traditsioonid.

Kuna T.O.R.E. noor on:
    • edukas ja igapäevaselt toimetulev,
    • tema õpib ja arendab endas paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
    • tahab tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
    • püüab kujundada eneseväljendusoskust,
    • pingutab selle nimel, et arendada ja austada iseend, toetada eluterveid väärtusi ja olla parem sõber ja klassikaaslane.

Noorteühing TORElink opens on new page

TORE STUUDIOlink opens on new page

 

Kodutütred

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda tütarlapsed vanuses 7-18 aastat. Kodutütarde tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse noorte ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse tüdrukute kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. Muuhulgas on kodutütred vaprad looduses üleelajad, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad nad rakendada ka igapäevaelus!

Missioon

Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu

Visioon

Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse!

Mida noortele pakume?
  • Leiad endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad.
  • Sisustad oma vaba aja põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!
  • Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis.
  • Kodutütarde organisatsioonis lood oma edule ja väärtustele tugeva baasi!

Kodutütred veebilehtlink opens on new page

 

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda noormehed vanuses 7-18 aastat.
Noorkotkaste tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame nende kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused.
Muuhulgas on noorkotkad vaprad looduses üleelamises, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad poisid rakendada ka igapäevaelus!

Missioon
  • Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu.
Visioon
  • Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse!
Mida noortele pakume?
  • Võimaluse leida endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad.
  • Vaba aja sisustamist põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!
  • Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis.
  • Noorte Kotkaste organisatsioonis luuakse oma edule ja väärtustele tugeva baasi!

Noored Kotkad veebilehtlink opens on new page

Avaldatud 25.01.2022. Viimati muudetud 04.04.2024.