Õpikogukonnad

Õpikogukondade liikmed 2023/2024. õa

I kooliastme õpikogukonna liikmed: Helina Kuusk, Kristina Kiidron, Tiina Kübarsepp, Kaire Niilus, Ly Raudsepp, Piia Mandli, Eve Sarapu, Maie Keel, Celia Roose.

II kooliastme õpikogukonna liikmed: Monica Kõivisto, Iri Reile, Ülle Anier, Sille Veski, Irene Undrus, Lea Kukk, Tanel Puura, Mirvet Kulberg, Kaja Simisker, Heili Soikka, Helle Vänzel.

III kooliastme õpikogukonna liikmed: Katrin Kool, Anu Silm, Merle Tuulas, Kalle Samarüütel, Marietta Lõo, Talvo Kont, Tiina Tirgo, Krista Noor, Tiia Potter, Mare Mägi, Maire Puhmas, Kristin Kari.

Gümnaasiumi õpikogukonna liikmed: Merle Paat, Eve Kubi, Paula Solvak, Katrin Martinfeld, Liivia Rebane, Urmas Soonvald, Aive Trummal, Kerli Hellamaa, Karmen Kroonmäe.

Avaldatud 21.02.2023. Viimati muudetud 03.11.2023.