EPAS

EP partnerkoolide programm EPAS

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS on nüüdsest ka Eestis.

2021. aasta alguses alustas Euroopa Parlamendi Eesti büroo koostöös MTÜ-ga Mondo Euroopa Parlamendi partnerkooli (EPAS) programmi tegevuste elluviimist Eestis.

2016. aastal alguse saanud EPAS programmi eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtusi. Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse. 

EPAS programmi tegevustes on oodatud osalema Eesti gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilased vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajad. Programm hõlmab erinevaid tegevusi nii õpilastele kui ka õpetajatele, sealhulgas:  

 • koolitused õpetajatele Euroopa teemade käsitlemiseks õppetegevuses
 • võimalused noortele ja õpetajatele osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt Euroscola, õpetajate seminarid, konkursid jne)
 • Euroopa Päeva tähistamine võrgustiku koolides
 • võimalus leida kontakte koostööks teiste Euroopa koolidega.

Lisateavet EPAS programmi rakendamise kohta Eestis võib leida Maailmakooli lehellink opens on new page, Euroopas tervikuna aga Euroopa Parlamendi noorteprogrammide lehellink opens on new page.  

Programmis osalemisest huvitatud õpilased ja õpetajad on oodatud liituma kinnise Facebooki grupigalink opens on new page, kus jagame Euroopa Parlamendiga seotud materjale ja informatsiooni eelseisvate ürituste kohta.

 

 

Meie kooli tegemised 2022/2023 õppeaastal

Antsla Gümnaasium ühines EPAS programmiga 2022. aasta mai kuus.

EPASe tegevustes aktiivselt osalenud õpetajad (Senior Ambassadors): Merle Paat, Aive Trummal, Paula Solvak, Talvo Kont, Mariettta Lõo, Katrin Kool.

Õpilased  (Junior Ambassadors): Liisa Loreena Värton, Karel Meitsar, Helena Kriibi, Elena Kannimäe. Celiin Jõesaar, Roger Kalaus, Jan Markus Rattus.

EL teabekeskus/infopunktiks  on meie kooli facebook leht.

Arutelud EL infopunkti loomiseks käivad.

EPAS õppematerjalid on avaldatud õpetajatele kasutamiseks  kooli sisevõrgus ja Stuudiumi Teras.

Euroopa Liidu teemalised üritused meie koolis:

EPAS programmi tegevused:

 • EPAS hooaja avaüritus ja paneelarutelu “Noored kriiside keskel” Euroopa Elamuskeskuses. Osalesime virtuaalselt.
 • EPAS seminar “Koos muudame maailma jätkusuutlikumaks“ Põlva Gümnaasiumis. Osales üks õpetaja ja kolm õpilast.
 • EPAS seminar “Millised on tulevikupädevused ja kuidas neid arendada?” Jõhvi Gümnaasiumis. Osales üks õpetaja ja kolm õpilast.

Euroopa päeva tähistamine:

 • 1.- 5. ning 6.-11. klasside ja õpetajate EL teemaline mälumäng.
 • 9. mail demonstreerime terve päev teise korruse fuajees Euroopa Liidu videosid (esitlus tehtud  Youtube videote põhjal).
 • Teise korruse fuajeesse paigutame Euroopa Liidu lippude keti.
 • Euroopa päevale pühendatud videoloeng „Kliimamuutustega kohanemine – valmis vääramatuks jõuks maailmas, Euroopas ja Eestis“.
 • 9.klassi õpilastele kohtumine. Europe Direct kontaktpunkti juhataja Astrid Org ja Võrumaa Arenduskeskuse nõunik Kerli Kõiv.

Antsla Gümnaasium sai 2023. a. mais ametliku Euroopa Parlamendi partnerkooli staatuse ja Eestis esmakordselt  tunnustust tõendava seinaplaadi.

Koole, kes sellise tunnustuse said on Eestis 15, Võrumaal Antsla Gümnaasium.

Suur tänu kõigile, kes EPAS programmis on tegutsenud. Neid nimetatakse ka haridussaadikuteks.

Õpilased: Elena Kannimäe, Helena Kriibi, Kauri Kender, Markus Sults, Konrad-Konnor Perli, Karel Meitsar, Liisa Loreena Värton, Celiin Jõesaar, Roger Kalaus, Jan Markus Rattus.

Õpetajad: Merle Paat, Katrin Kool, Aive Trummal, Talvo Kont, Paula Solvak, Marietta Lõo, Urmas Soonvald, Kaspar Kurve.

Avaldatud 02.05.2023. Viimati muudetud 10.10.2023.