Uudised

Tehnoloogia ja käsitöö koja projektipäev 05. juuni info


1.- 7. klassi õpilane valib valikute hulgast ühe töö ja teostab kasutades tööde juhendeid.

1.- 7. klassi õpilane valib valikute hulgast ühe töö ja teostab kasutades tööde juhendeid.