Tehnoloogia ja käsitöö koja projektipäev

Loomise kuupäev 05.06.2020

1.- 7. klassi õpilane valib valikute hulgast ühe töö ja teostab kasutades tööde juhendeid.

Viimati muudetud 05.06.2020.