Uudised

Õppetöö korraldus kontakt- ja distantsõppe korral 2020/2021. õa 31. august info


Õppetöö korraldus kontakt- ja distantsõppe korral 2020/2021. õa

Tavaline õpe/kontaktõpe

Taas algab uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et meil on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis– kontaktõppes. Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kool rakendanud erinevaid ettevaatus- abinõusid. Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada.

Kooli tulek
* ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;
* koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 
* kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse teadasaamiseni;
* võimalusel vältida ühistransporti ja tulla kooli jalgsi/jalgrattaga; 
* välisreisilt saabudes tuleb jääda kogu perel 14 päevaks eneseisolatsiooni (koju). Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Kooli sisenemine
* siseneda garderoobile kõige lähemast uksest;  
* koolimajja sisenedes desinfitseerida käed; 
* garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes);
* lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad kooliruumidesse ainult eelneval kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonnaga;
* kooli kontakttelefon on 528 2493.

Vahetunnid
* vahetundides tuleb viibida hajutatult;
* vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, vahetundides tuulutatakse klassiruume; 
* enne järgmisse klassiruumi sisenemist desinfitseerida käed;
* kahel pikal vahetunnil ning võimalusel ka teistel vahetundidel viibida kindlasti  õues;
* arvutiklassidesse (ka uste taha) võib tulla alles tunnikellaga;

Söögivahetunnid
* enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;
* sööma minnakse klassidele ettenähtud aegadel.

1.- 5. klass
Sööma toob klassijuhataja (õpilased ootavad koduklassi juures).
10.20 1ab T 10.35 või 5 min enne tunni lõppu 10.15 T 10.30
10.20 2ab T 10.35
10.25 3ab T 10.40
10.30 4ab T 10.45
10.35 5ab T 10.50

6.-12. klass
11.35 6ab 7ab T (11.45), sööma toob tunni lõpetanud õpetaja.
11.40 8ab 9ab T (11.50)
11.45 Gümnaasium  T(11.55)

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured
* pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole;
* olulised kontaktid väljaspool kooli:
Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.  
Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700. 
Lasteabi telefon 116 111.  

 

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral

* Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet. Üldjuhul püütakse säilitada 1.- 6. klassi õpilaste kontaktõppe vormi.

* Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle antakse kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise.

* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 

* Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal.
Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt Stuudiumi, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta. 

* Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

 

Õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil

* Õppetöö toimub tunniplaani alusel.

* Veebitundide läbiviimiseks kasutatakse Google Meet-keskkonda, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.

* Töö- ja suhtluskeskkonnaks on Stuudium, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.

* Tunnitöö ülesanded lisab õpetaja Stuudiumi päevikusse kõige hiljem sama päeva hommikul kell 8.00.

* Tööpäevadel pärast kella 18.00 ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama ja telefonile, sõnumitele või e-kirjadele vastama.

* Veebitundide toimumise aeg märgitakse varem Stuudiumi kalendrisse.
Veebitunnid toimuvad ajavahemikus kell 9.00 - 14.00.

* Kui tavapärase kontaktõppe perioodil on õpilane sunnitud koolist kergemate haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub ta õpetaja tunnisissekannetest Stuudiumis ja täidab ülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga ühendust.


 

Õppetöö korraldus kontakt- ja distantsõppe korral 2020/2021. õa

Tavaline õpe/kontaktõpe

Taas algab uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et meil on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis– kontaktõppes. Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kool rakendanud erinevaid ettevaatus- abinõusid. Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada.

Kooli tulek
* ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;
* koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 
* kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse teadasaamiseni;
* võimalusel vältida ühistransporti ja tulla kooli jalgsi/jalgrattaga; 
* välisreisilt saabudes tuleb jääda kogu perel 14 päevaks eneseisolatsiooni (koju). Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Kooli sisenemine
* siseneda garderoobile kõige lähemast uksest;  
* koolimajja sisenedes desinfitseerida käed; 
* garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes);
* lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad kooliruumidesse ainult eelneval kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonnaga;
* kooli kontakttelefon on 528 2493.

Vahetunnid
* vahetundides tuleb viibida hajutatult;
* vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, vahetundides tuulutatakse klassiruume; 
* enne järgmisse klassiruumi sisenemist desinfitseerida käed;
* kahel pikal vahetunnil ning võimalusel ka teistel vahetundidel viibida kindlasti  õues;
* arvutiklassidesse (ka uste taha) võib tulla alles tunnikellaga;

Söögivahetunnid
* enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;
* sööma minnakse klassidele ettenähtud aegadel.

1.- 5. klass
Sööma toob klassijuhataja (õpilased ootavad koduklassi juures).
10.20 1ab T 10.35 või 5 min enne tunni lõppu 10.15 T 10.30
10.20 2ab T 10.35
10.25 3ab T 10.40
10.30 4ab T 10.45
10.35 5ab T 10.50

6.-12. klass
11.35 6ab 7ab T (11.45), sööma toob tunni lõpetanud õpetaja.
11.40 8ab 9ab T (11.50)
11.45 Gümnaasium  T(11.55)

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured
* pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole;
* olulised kontaktid väljaspool kooli:
Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.  
Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700. 
Lasteabi telefon 116 111.  

 

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral

* Haiguspuhangu tekkides piirkonnas kombineeritakse kontakt- ja distantsõpet. Üldjuhul püütakse säilitada 1.- 6. klassi õpilaste kontaktõppe vormi.

* Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle antakse kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise.

* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 

* Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal.
Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt Stuudiumi, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta. 

* Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

 

Õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil

* Õppetöö toimub tunniplaani alusel.

* Veebitundide läbiviimiseks kasutatakse Google Meet-keskkonda, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.

* Töö- ja suhtluskeskkonnaks on Stuudium, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud teisi kokkuleppeid.

* Tunnitöö ülesanded lisab õpetaja Stuudiumi päevikusse kõige hiljem sama päeva hommikul kell 8.00.

* Tööpäevadel pärast kella 18.00 ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama ja telefonile, sõnumitele või e-kirjadele vastama.

* Veebitundide toimumise aeg märgitakse varem Stuudiumi kalendrisse.
Veebitunnid toimuvad ajavahemikus kell 9.00 - 14.00.

* Kui tavapärase kontaktõppe perioodil on õpilane sunnitud koolist kergemate haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub ta õpetaja tunnisissekannetest Stuudiumis ja täidab ülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga ühendust.