Uudised

Kooli üleviimine distantsõppele alates 16. märtsist 13. märts info


Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16. märtsist kool viidud üle distantsõppele. Distantsõppe perioodi pikkuseks on hetkel otsustatud kaks nädalat.
Õpilastele antakse õppeülesanded õpetajate poolt Stuudiumi kaudu.

Koolimaja on avatud 13. ja 16. märtsil, et õpilased saaksid koolimajast kaasa viia kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.
Distantsõppe perioodil ei toimu ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õpilastel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õpilastel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed täidaksid igapäevaselt õppeülesandeid kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Ainealaste küsimustega pöörduda aineõpetajate poole kas e-maili, Stuudiumi või telefoni kaudu. Teistes küsimustes pöörduda klassijuhatajate või kooli juhtkonna poole. 

Kõigile head tervist soovides
Katrin Martinfeld
 

Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16. märtsist kool viidud üle distantsõppele. Distantsõppe perioodi pikkuseks on hetkel otsustatud kaks nädalat.
Õpilastele antakse õppeülesanded õpetajate poolt Stuudiumi kaudu.

Koolimaja on avatud 13. ja 16. märtsil, et õpilased saaksid koolimajast kaasa viia kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.
Distantsõppe perioodil ei toimu ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õpilastel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õpilastel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed täidaksid igapäevaselt õppeülesandeid kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Ainealaste küsimustega pöörduda aineõpetajate poole kas e-maili, Stuudiumi või telefoni kaudu. Teistes küsimustes pöörduda klassijuhatajate või kooli juhtkonna poole. 

Kõigile head tervist soovides
Katrin Martinfeld