Eksamid, kooli lõpetamine

Loomise kuupäev 20.04.2020

9. klassi lõpueksameid ei toimu. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel.

Juhul kui 15. maiks on olukord riigis piisavalt normaliseerunud, et õpilased saavad hakata kooli naasma, toimuvad gümnaasiumilõpetajate riigieksamid mai lõpus ja juuni alguses, järgides sel ajal riigis kehtivaid reegleid. Tänavu peavad gümnaasiumilõpetajad tegema eesti keele (või eesti keele teise keelena) ja matemaatika eksami. Eksamitele eelnevad konsultatsioonid ja ettevalmistus. Riigieksamite tulemused selguvad 30. juunil.

Kui eriolukorra kestust pikendatakse, võib tekkida vajadus eksamid sel õppeaastal ära jätta. Haridus- ja Teadusministeerium valmistub ka selleks võimaluseks.

 

Tasemetöid sel õppeaastal ei toimu.

(allikas: https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korralduslink opens on new page)

Viimati muudetud 14.03.2023.