Antsla Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistestid

Loomise kuupäev 14.02.2024

Antsla Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistestid toimuvad esmaspäeval, 22. aprillil 2024 kell 9.00.

Sisseastumistestidele registreerimiseks saata e-kiri kooli e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee hiljemalt 15. aprillil 2024.  
Registreerimisel tuleb koolile esitada 9. klassi hinneteleht, v.a juhul kui õpilane õpib Antsla Gümnaasiumi 9. klassis.

Sisseastumisteste tegema tulles tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas, loodusainetes (keemia, füüsika, bioloogia) ja inglise keeles viiakse läbi paberkandjal.
Testid sooritanud õpilastele saadetakse e-kiri testide tulemuste kohta hiljemalt 02. maiks.

Viimati muudetud 14.02.2024.