Uudised

Antsla Gümnaasium kutsub mälestusi jagama 02. märts info


Antsla kooli 75. aastapäeva tähistamiseks kogume mälestusi, et jäädvustada kooli ajalugu. Kutsume üles vilistlasi, endisi ja praeguseid koolitöötajaid ning õpetajaid jagama meenutusi oma õpi- ja tööaastatest ning muust koolieluga seonduvast. Oodatud on ka fotod või esemed koos lühikese selgitusega.

Meenutused ja mälestused palume saata meile järgmise vormi abil. Digifotosid ootame katrin.kool@antslakk.edu.ee aadressile.
Paberkandjal tekstid, fotod ja esemed palume saata kooli aadressil: Antsla Gümnaasium, Kooli tee 14, 66403 Antsla, Võrumaa või tuua isiklikult kooli kantseleisse.

Antsla kooli 75. aastapäeva tähistamiseks kogume mälestusi, et jäädvustada kooli ajalugu. Kutsume üles vilistlasi, endisi ja praeguseid koolitöötajaid ning õpetajaid jagama meenutusi oma õpi- ja tööaastatest ning muust koolieluga seonduvast. Oodatud on ka fotod või esemed koos lühikese selgitusega.

Meenutused ja mälestused palume saata meile järgmise vormi abil. Digifotosid ootame katrin.kool@antslakk.edu.ee aadressile.
Paberkandjal tekstid, fotod ja esemed palume saata kooli aadressil: Antsla Gümnaasium, Kooli tee 14, 66403 Antsla, Võrumaa või tuua isiklikult kooli kantseleisse.