Antsla Gümnaasium kutsub mälestusi jagama

Loomise kuupäev 02.03.2020

Antsla kooli 75. aastapäeva tähistamiseks kogume mälestusi, et jäädvustada kooli ajalugu. Kutsume üles vilistlasi, endisi ja praeguseid koolitöötajaid ning õpetajaid jagama meenutusi oma õpi- ja tööaastatest ning muust koolieluga seonduvast. Oodatud on ka fotod või esemed koos lühikese selgitusega.

Meenutused ja mälestused palume saata meile järgmise vormi link opens on new pagejärgmise vormi ">abil. Digifotosid ootame katrin.kool@antslakk.edu.eelink opens on new page aadressile.
Paberkandjal tekstid, fotod ja esemed palume saata kooli aadressil: Antsla Gümnaasium, Kooli tee 14, 66403 Antsla, Võrumaa või tuua isiklikult kooli kantseleisse.

Viimati muudetud 08.05.2020.