TORE


Antsla Gümnaasiumis on TORE tegutsenud juba 1998. aastast, kuid tugiõpilaste laagris ja Tallinnas konverentsil käisid Antsla noored juba aastal 1997. 
Praeguseni on meie koolist osalenud TORE tegevuse üle 158 õpilast. Aastal 2019 on torekaid 26. Õpilased on 5.-11. klassini.

T.O.R.E. lähtub samuti nagu „Ettevõtlik koolgi“, et toreka eesmärk on õppetegevuses osaleda põhimõttel tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. T.O.R.E. Tegevus toetab KiVa ja VUNK tegemisi.

T.O.R.E. Püüab sellel aastal veelgi enam siduda oma tegemisi eluga, kus tehakse päris asju ja tegevusi; tehakse edukat koostööd nii koolikaaslastega, lastevanematega, kogukonnaga ja partneritega teistest koolidest; püüame muuta koolielu huvitavamaks; tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel; panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära. 

Antsla Gümnaasiumi T.O.R.E. on algatanud üritusi, millest on välja kasvanud traditsioonid.

Kuna T.O.R.E. noor on:
    • edukas ja igapäevaselt toimetulev,
    • tema õpib ja arendab endas paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
    • tahab tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
    • püüab kujundada eneseväljendusoskust,
    • pingutab selle nimel, et arendada ja austada iseend, toetada eluterveid väärtusi ja olla parem sõber ja klassikaaslane.

T.O.R.E. tööplaan 2020/2021. õa

Noorteühing TORE

Antsla Gümnaasiumis on TORE tegutsenud juba 1998. aastast, kuid tugiõpilaste laagris ja Tallinnas konverentsil käisid Antsla noored juba aastal 1997. 
Praeguseni on meie koolist osalenud TORE tegevuse üle 158 õpilast. Aastal 2019 on torekaid 26. Õpilased on 5.-11. klassini.

T.O.R.E. lähtub samuti nagu „Ettevõtlik koolgi“, et toreka eesmärk on õppetegevuses osaleda põhimõttel tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. T.O.R.E. Tegevus toetab KiVa ja VUNK tegemisi.

T.O.R.E. Püüab sellel aastal veelgi enam siduda oma tegemisi eluga, kus tehakse päris asju ja tegevusi; tehakse edukat koostööd nii koolikaaslastega, lastevanematega, kogukonnaga ja partneritega teistest koolidest; püüame muuta koolielu huvitavamaks; tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel; panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära. 

Antsla Gümnaasiumi T.O.R.E. on algatanud üritusi, millest on välja kasvanud traditsioonid.

Kuna T.O.R.E. noor on:
    • edukas ja igapäevaselt toimetulev,
    • tema õpib ja arendab endas paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
    • tahab tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
    • püüab kujundada eneseväljendusoskust,
    • pingutab selle nimel, et arendada ja austada iseend, toetada eluterveid väärtusi ja olla parem sõber ja klassikaaslane.

T.O.R.E. tööplaan 2020/2021. õa

Noorteühing TORE