Kaitse end ja aita teist

„Kaitse end ja aita teist" (KEAT) koolitusprogrammi eesmärk on toetada 6. klasside õpilaste erinevate ohutusvaldkondade teemade omandamist läbi koolides toimuvate koolituste ja õppetegevuse. Programm lõpeb õppeaasta lõpus toimuva koolidevahelise ohutusalase laagriga, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud teadmisi ja oskusi.

Koolitusprogrammi läbinud noor oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Programmi raames käsitletakse koolides järgmisi teemasid: tule-, vee- ja plahvatusohutus, valmisolek hädaolukorraks, küberturvalisus, esmaabi andmine, liiklusohutus ja kohtumine metsloomaga. Laagrites lisanduvad teemadena raudteeohutus ja elektriohutus. 

 

Avaldatud 21.01.2022. Viimati muudetud 21.01.2022.