Hoolekogu protokollid


Hoolekogu täisprotokollidega saab tutvuda kooli kantseleis kell 9.00 - 15.30.

2021/2022.õa

Nr 1 19.01.2022

2020/2021. õa

Nr 13 15.12.2020

Nr 12 30.09.2020

2019/2020. õa

Nr 11 13.02.2020

Nr 10 29.11.2019