Hoolekogu protokollid


Hoolekogu täisprotokollidega saab tutvuda kooli kantseleis kell 9.00 - 15.30.

2019/2020. õa

Nr 11 13.02.2020

Nr 10 29.11.2019

Nr 9 31.10.2019

Nr 8 19.09.2019

2018/2019. õa

Nr 7 09.05.2019