Ainekavad


Põhikooli ainekavad

LISA 1    EESTI KEELE AINEKAVA link opens on new page
LISA 2    KIRJANDUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 3    A-VÕÕRKEELE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 4    B-VÕÕRKEELE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 6    LOODUSÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 7    GEOGRAAFIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 9    KEEMIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 10    FÜÜSIKA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 11    AJALOO AINEKAVAlink opens on new page
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 16    KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 17    TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 18    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 19    ARVUTIÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 20    LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE AINEKAVAlink opens on new page

 

Gümnaasiumi ainekavad

Kohustuslikud kursused

LISA 1    EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 2    B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 3    B1 VÕÕRKEEL, SAKSA KEELE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 4    B1 VÕÕRKEEL, VENE KEELE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 6    LOODUSGEOGRAAFIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 7    INIMGEOGRAAFIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 9    KEEMIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 10   FÜÜSIKA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 11    AJALOO AINEKAVAlink opens on new page
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 16    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVAlink opens on new page

Kooli valikud

LISA 17    ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 18   UURIMISTÖÖ ALUSED/ARVUTI UURIMISTÖÖS AINEKAVAlink opens on new page
LISA 19   TURUNDUSE JA TOOTEARENDUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 20   MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 21    MAJANDUSARVESTUSE AINEKAVAlink opens on new page
LISA 22   INIMENE JA ÕIGUS AINEKAVAlink opens on new page
LISA 23   KIRJUTAV MEEDIA AINEKAVAlink opens on new page
LISA 24   KIRJANDI JA KÕNEÕPETUS AINEKAVAlink opens on new page
LISA 25   KIRJANDUS JA ÜHISKOND AINEKAVAlink opens on new page

Õpilase valikud

Lisa 26    RIIGIKAITSE AINEKAVAlink opens on new page
Lisa 27    SOOME KEELE AINEKAVAlink opens on new page
Lisa 28    ÄRIPLAAN JA ÕPILASFIRMA AINEKAVAlink opens on new page
Lisa 29   JOONESTAMISE AINEKAVAlink opens on new page
Lisa 30   FOTOGRAAFIA AINEKAVAlink opens on new page
 


 

Avaldatud 17.09.2019. Viimati muudetud 10.09.2020.