AinekavadPõhikooli
ainekavad
LISA 1    EESTI KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 2    KIRJANDUSE AINEKAVA    vaata
LISA 3    A-VÕÕRKEELE AINEKAVA    vaata
LISA 4    B-VÕÕRKEELE AINEKAVA    vaata
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA    vaata
LISA 6    LOODUSÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 7    GEOGRAAFIA AINEKAVA    vaata
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVA    vaata
LISA 9    KEEMIA AINEKAVA    vaata
LISA 10    FÜÜSIKA AINEKAVA    vaata
LISA 11    AJALOO AINEKAVA    vaata
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 16    TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA AINEKAVA    vaata
LISA 17    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA    vaata
LISA 18    VALIKAINE ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 19    VALIKAINE LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE AINEKAVA

 

Gümnaasiumi
kohustuslikud kursused
LISA 1    EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA    vaata
LISA 2    B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 3    B1 VÕÕRKEEL, SAKSA KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 4    B1 VÕÕRKEEL, VENE KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA    vaata
LISA 6    LOODUSGEOGRAAFIA AINEKAVA    vaata
LISA 7    BIOLOOGIA AINEKAVA    vaata
LISA 8    KEEMIA AINEKAVA    vaata
LISA 9    FÜÜSIKA AINEKAVA    vaata
LISA 10    AJALOO AINEKAVA    vaata
LISA 11    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 12    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 13    INIMGEOGRAAFIA AINEKAVA    vaata
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 16    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA    vaata


Põhikooli
ainekavad
LISA 1    EESTI KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 2    KIRJANDUSE AINEKAVA    vaata
LISA 3    A-VÕÕRKEELE AINEKAVA    vaata
LISA 4    B-VÕÕRKEELE AINEKAVA    vaata
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA    vaata
LISA 6    LOODUSÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 7    GEOGRAAFIA AINEKAVA    vaata
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVA    vaata
LISA 9    KEEMIA AINEKAVA    vaata
LISA 10    FÜÜSIKA AINEKAVA    vaata
LISA 11    AJALOO AINEKAVA    vaata
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA    vaata


LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 16    TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA AINEKAVA    vaata
LISA 17    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA    vaata
LISA 18    VALIKAINE ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 19    VALIKAINE LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE AINEKAVA

 

Gümnaasiumi
kohustuslikud kursused
LISA 1    EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA    vaata
LISA 2    B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 3    B1 VÕÕRKEEL, SAKSA KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 4    B1 VÕÕRKEEL, VENE KEELE AINEKAVA    vaata
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA    vaata
LISA 6    LOODUSGEOGRAAFIA AINEKAVA    vaata
LISA 7    BIOLOOGIA AINEKAVA    vaata
LISA 8    KEEMIA AINEKAVA    vaata
LISA 9    FÜÜSIKA AINEKAVA    vaata
LISA 10    AJALOO AINEKAVA    vaata
LISA 11    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 12    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 13    INIMGEOGRAAFIA AINEKAVA    vaata
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA    vaata
LISA 16    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA    vaata