AinekavadPõhikooli ainekavad

LISA 1    EESTI KEELE AINEKAVA 
LISA 2    KIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 3    A-VÕÕRKEELE AINEKAVA
LISA 4    B-VÕÕRKEELE AINEKAVA
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 6    LOODUSÕPETUSE AINEKAVA
LISA 7    GEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVA
LISA 9    KEEMIA AINEKAVA
LISA 10    FÜÜSIKA AINEKAVA
LISA 11    AJALOO AINEKAVA
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 16    KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE AINEKAVA
LISA 17    TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA AINEKAVA
LISA 18    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA
LISA 19    ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 20    LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE AINEKAVA

 

Gümnaasiumi ainekavad

Kohustuslikud kursused

LISA 1    EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 2    B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVA
LISA 3    B1 VÕÕRKEEL, SAKSA KEELE AINEKAVA
LISA 4    B1 VÕÕRKEEL, VENE KEELE AINEKAVA
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 6    LOODUSGEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 7    INIMGEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVA
LISA 9    KEEMIA AINEKAVA
LISA 10   FÜÜSIKA AINEKAVA
LISA 11    AJALOO AINEKAVA
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 16    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA

Kooli valikud

LISA 17    ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 18   UURIMISTÖÖ ALUSED/ARVUTI UURIMISTÖÖS AINEKAVA
LISA 19   TURUNDUSE JA TOOTEARENDUSE AINEKAVA
LISA 20   MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE AINEKAVA
LISA 21    MAJANDUSARVESTUSE AINEKAVA
LISA 22   INIMENE JA ÕIGUS AINEKAVA
LISA 23   KIRJUTAV MEEDIA AINEKAVA
LISA 24   KIRJANDI JA KÕNEÕPETUS AINEKAVA
LISA 25   KIRJANDUS JA ÜHISKOND AINEKAVA

Õpilase valikud

Lisa 26    RIIGIKAITSE AINEKAVA
Lisa 27    SOOME KEELE AINEKAVA
Lisa 28    ÄRIPLAAN JA ÕPILASFIRMA AINEKAVA
Lisa 29   JOONESTAMISE AINEKAVA
Lisa 30   FOTOGRAAFIA AINEKAVA
 


 


Põhikooli ainekavad

LISA 1    EESTI KEELE AINEKAVA 
LISA 2    KIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 3    A-VÕÕRKEELE AINEKAVA
LISA 4    B-VÕÕRKEELE AINEKAVA
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 6    LOODUSÕPETUSE AINEKAVA
LISA 7    GEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVA
LISA 9    KEEMIA AINEKAVA
LISA 10    FÜÜSIKA AINEKAVA
LISA 11    AJALOO AINEKAVA
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 16    KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE AINEKAVA
LISA 17    TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA AINEKAVA
LISA 18    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA
LISA 19    ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 20    LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE AINEKAVA

 

Gümnaasiumi ainekavad

Kohustuslikud kursused

LISA 1    EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA
LISA 2    B2 VÕÕRKEEL, INGLISE KEELE AINEKAVA
LISA 3    B1 VÕÕRKEEL, SAKSA KEELE AINEKAVA
LISA 4    B1 VÕÕRKEEL, VENE KEELE AINEKAVA
LISA 5    MATEMAATIKA AINEKAVA
LISA 6    LOODUSGEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 7    INIMGEOGRAAFIA AINEKAVA
LISA 8    BIOLOOGIA AINEKAVA
LISA 9    KEEMIA AINEKAVA
LISA 10   FÜÜSIKA AINEKAVA
LISA 11    AJALOO AINEKAVA
LISA 12    INIMESEÕPETUSE AINEKAVA
LISA 13    ÜHISKONNAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 14    MUUSIKAÕPETUSE AINEKAVA
LISA 15    KUNSTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 16    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA

Kooli valikud

LISA 17    ARVUTIÕPETUSE AINEKAVA
LISA 18   UURIMISTÖÖ ALUSED/ARVUTI UURIMISTÖÖS AINEKAVA
LISA 19   TURUNDUSE JA TOOTEARENDUSE AINEKAVA
LISA 20   MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE AINEKAVA
LISA 21    MAJANDUSARVESTUSE AINEKAVA
LISA 22   INIMENE JA ÕIGUS AINEKAVA
LISA 23   KIRJUTAV MEEDIA AINEKAVA
LISA 24   KIRJANDI JA KÕNEÕPETUS AINEKAVA
LISA 25   KIRJANDUS JA ÜHISKOND AINEKAVA

Õpilase valikud

Lisa 26    RIIGIKAITSE AINEKAVA
Lisa 27    SOOME KEELE AINEKAVA
Lisa 28    ÄRIPLAAN JA ÕPILASFIRMA AINEKAVA
Lisa 29   JOONESTAMISE AINEKAVA
Lisa 30   FOTOGRAAFIA AINEKAVA