Sisseastumine

Vastuvõtt 10. klassiPõhikooli lõpetajad!

 

Antsla Gümnaasium on valmis järgmisel sügisel 10. klassidesse võtma uue lennu usinaid ja teotahtelisi noori.

AG võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse ja jooksva õppeaasta tunnistuse hinnetelehele kantud hinnete ning sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

Ootame teie vabas vormis sooviavaldusi meie kooli õppima asumise kohta e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee hiljemalt 10. mail 2022. a. Lisage kirjale oma kontaktandmed, et saaksime teiega kokku leppida vestluseks sobiva aja.

Vestlusel räägime teie motivatsioonist jätkata õpinguid Antsla Gümnaasiumis ja teeme plaane valikainete valimise kohta. Kõigi küsimustega võid juba praegu pöörduda õppealajuhataja Kaja Simiskeri poole e-posti aadressil ksimisker@gmail.com.

Põhikooli lõpetajad!

 

Antsla Gümnaasium on valmis järgmisel sügisel 10. klassidesse võtma uue lennu usinaid ja teotahtelisi noori.

AG võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse ja jooksva õppeaasta tunnistuse hinnetelehele kantud hinnete ning sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

Ootame teie vabas vormis sooviavaldusi meie kooli õppima asumise kohta e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee hiljemalt 10. mail 2022. a. Lisage kirjale oma kontaktandmed, et saaksime teiega kokku leppida vestluseks sobiva aja.

Vestlusel räägime teie motivatsioonist jätkata õpinguid Antsla Gümnaasiumis ja teeme plaane valikainete valimise kohta. Kõigi küsimustega võid juba praegu pöörduda õppealajuhataja Kaja Simiskeri poole e-posti aadressil ksimisker@gmail.com.