Koolielu

Direktor kiidab


Kiitused ja tänud 2020/2021. õa

 

15.09.2020

Antsla Gümnaasium tänab IDEE LABOR tulevastele õpilasfirmadele koolitusest osalejaid: Karl-Sander Liiver, Marilin Mets, Sandra Jõela, Signor Kukk, Kristo Antti Kits ja Joonas Pormeister.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid läbi viia Aksel Kersna 100 ürituse raames toimunud õpilaste kohtumist vilistlaste ja endiste sportlastega: Ketter Põder, Annika Õlijas, juhendaja Katrin Kool, poistekoori liikmed, õpetajad Eda Hirson ja Tiit Raud, Thomas Egor Soe, õpetajad Roman Malõšev ja Urmas Soonvald, Piret Taniel, Luule Kuusik.

Antsla Gümnaasium tänab 11. ja 12. klassi õpilasi ning kooli töötajaid, kes olid XXIII Aksel Kersna mälestusvõistlused kergejõustikustel õpilaste saatjateks ja võistlustel kohtunikeks.
Antsla Gümnaasium tänab mälestusvõistluste korraldajaid Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit. Antsla Gümnaasium tänab fotomälestuste eest Janek Joabit.

Antsla Gümnaasium tunnustab tublisid Võru maakonna raamatukogude lugemismängust "Laste-Raamatu-Suvi-2020"osavõtjaid: 
Miia Sipolainen 4.b klass, 
Marleen Rätsep 5.b klass - preemia raamatusoovituse eest,
Oliver Kurg - 5.b

 

8.09.2020

Antsla Gümnaasium tänab tugipersonali koolihoone renoveerimisjärgse toimetamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab tugipersonali liikmeid, kes reedel pärast tööpäeva lõppu staadioni jooksuraja korda tegid.

Antsla Gümnaasium tänab Kristinat ja Helinat hommikuteretuse ja  desinfitseerimise meeldetuletuse eest.

 

Kiitused ja tänud 2020/2021. õa

 

15.09.2020

Antsla Gümnaasium tänab IDEE LABOR tulevastele õpilasfirmadele koolitusest osalejaid: Karl-Sander Liiver, Marilin Mets, Sandra Jõela, Signor Kukk, Kristo Antti Kits ja Joonas Pormeister.

Antsla Gümnaasium tänab õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid läbi viia Aksel Kersna 100 ürituse raames toimunud õpilaste kohtumist vilistlaste ja endiste sportlastega: Ketter Põder, Annika Õlijas, juhendaja Katrin Kool, poistekoori liikmed, õpetajad Eda Hirson ja Tiit Raud, Thomas Egor Soe, õpetajad Roman Malõšev ja Urmas Soonvald, Piret Taniel, Luule Kuusik.

Antsla Gümnaasium tänab 11. ja 12. klassi õpilasi ning kooli töötajaid, kes olid XXIII Aksel Kersna mälestusvõistlused kergejõustikustel õpilaste saatjateks ja võistlustel kohtunikeks.
Antsla Gümnaasium tänab mälestusvõistluste korraldajaid Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit. Antsla Gümnaasium tänab fotomälestuste eest Janek Joabit.

Antsla Gümnaasium tunnustab tublisid Võru maakonna raamatukogude lugemismängust "Laste-Raamatu-Suvi-2020"osavõtjaid: 
Miia Sipolainen 4.b klass, 
Marleen Rätsep 5.b klass - preemia raamatusoovituse eest,
Oliver Kurg - 5.b

 

8.09.2020

Antsla Gümnaasium tänab tugipersonali koolihoone renoveerimisjärgse toimetamise eest.

Antsla Gümnaasium tänab tugipersonali liikmeid, kes reedel pärast tööpäeva lõppu staadioni jooksuraja korda tegid.

Antsla Gümnaasium tänab Kristinat ja Helinat hommikuteretuse ja  desinfitseerimise meeldetuletuse eest.