1.sea 2.noon 3.snow

10. klassi õpilaste kohtumine Kalev Annomiga

Sõbrapäeval oli lõiminguline tund ajalehe Võrumaa Teataja vastutava väljaandja Kalev Annomiga. Õpilased kinnistasid meediatundides õpitut, saadi  häid näpunäiteid teemade leidmiseks. K. Annom meenutas ajakirjandusisa Juhan Peegli näpunäidet meediateemade saamiseks: tiku süütamise tagajärjel üks juhtum tingib sündmuste ahela. Mõtlemapanev oli ajatelg sõnumite edastamisest: 2100 aasta tagusest ajast 21. sajandi muutusteni.

Kiidud!

Tunnustame 7. veebruaril Võrus toimunud sisekergejõustiku võistlustel edukalt esinenud õpilasi:
Sandra Rumask - 60 m tõkkejooks 1. koht, kaugushüpe 1. koht;
Helena Kriibi - 200 m 1. koht; 600 m 1. koht;

Janelle Pärna - 60m - 2. koht;

Lõbusa lõimingu päev

Lõbusa lõimingu päeval said 1. – 6. klasside õpilased panna proovile erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi. Õppemängu „Mina ise“ eesmärgiks oli pakkuda aktiivset ja motiveeritud õppimist. Ülesanded olid koolimajas peidus. Erinevates punktides tuli tunda inimese keha, teada kehaosade nimetusi inglise keeles, lahendada ristsõna, osata uurida hindasid ja arvutada kauba maksumust, tunda kella, osata kasutada arvutit, kaaluda, mõõta ja anda esmaabi.

Matikute tegemised

Matemaatikutel on olnud väga kiired ajad. 30. jaanuaril võtsime osa Matamängude üle-eestilisest võitlusest. Tegime seda esimest korda ja saime toreda elamuse. Võistlesime peastarvutamises 5-liikmeliste võistkondadena kolme Eesti kooliga. Antsla Gümnaasiumist olid esindatud võistkonnad 2.-10. klassini. Kõik klassid veel ei julgenud oma võistkonda välja panna, aga olen kindel, et see emotsioon, mis reaalajas võistlust jälgides tekkis, nakatas ka kõiki ülejäänuid. Kindlasti tahame järgmisel aastal ka osaleda.