1.sea 2.noon 3.snow

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 3. oktoobril algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Ülevaade hoolekogu tegevusest. Hoolekogu esimees Vallo Pärn
  2. Hoolekogu liikmete valimistest ja liikmete delegeerimine. Direktor Katrin Martinfeld
  3. Ülevaade õppeaastast (rahulolu küsitluste tulemused, õppeaasta plaanidest). Direktor Katrin Martinfeld
  4. Ülevaade HEV õpilastele antavast abist. Õppejuht Kaja Simisker ja  HEV koordinaator Piia Mandli

Antsla Gümnaasiumi spordipäev

14. septembril oli koolis spordipäev. Liikuma kutsuvat kooliperet ei ehmatanud ka vihm, mis jooksuraja üsna pehmeks tegi. Pikamaajooksud tuleb siiski kuiva rajaga joosta. Väljaku alad said tehtud ja tublimad sportlased välja selgitatud. Spordipäeva eesmärk oli värskes õhus liikumine, seega kõik olid võitjad.

Vaata pilte.