Põhikooli lõpetajatel oli täna viimane koolipäev: lustiti, tralliti, tehti proovieksamit, külastati vallamaja, kohtuti vallavanemaga ja teiste vallavalitsuse töötajatega.

Kooli direktor rääkis vastutusest ja andis lõpetajatele kaasa head soovid, koolilehe toimetus andis välja uue ajalehe.

Kõike seda juhtisid ja korraldasid 8. klassi õpilased.
Aitäh!
Pildid tegi Kristina Siska.