25. märtsil toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Karl Joosep Põldsepp 12.-14. koha (30 osalejat); Kaarel Ossis 6. koha (28 osalejat).
Õpilasi juhendas õpetaja Katrin Kool.