Olümpiaad toimub üle aasta, seda korraldavad Inimeseõpetuse Ühing ja Tervise Arengu Instituut. Osalevad 5.- 8. klasside õpilased. Igast klassist 2 õpilast. Olümpiaad oli veebipõhine, toimus koolis arvutiklassis.

Inimeseõpetuse olümpiaadi eesmärgid on:

  • Populariseerida põhikooli II ja III kooliastme õpilaste seas inimeseõpetusega seotud teadusvaldkondi;
  • Selgitada välja ja tunnustada parimaid inimeseõpetuse ainetundjaid ja nende õpetajaid ning toetada õpilaste süvendatud enesetäiendamist;
  • Toetada erinevates riiklikes strateegiates, nt Rahvastiku Tervise Arengukava 2009- 2020, toodud eesmärkide saavutamist üldharidussüsteemis.
  • Rõhutada inimeseõpetuse, kui tervist toetavat käitumist väärtustava ja sotsiaalseid oskusi arendava õppeaine õppimise ja õpetamise tähtsust üldhariduskoolides.

Võru maakonnas osales olümpiaadil 52 õpilast. Antsla Gümnaasiumist pani end proovile 8 tublit ning hakkajat õpilast:

5. klasside arvestuses Karel Meitsar saavutas 3.-4. koha 104 punktiga ja Gerda Lepik 6.-8. koha 93 punktiga.

6. klasside arvestuses Karl-Sander Liiver saavutas 4. koha 83 punktiga ja Kristel Taal 5. koha 82 punktiga.

7. klasside arvestuses Getter Kõiv saavutas 6. koha 66 punktiga ja Anett Ruven 7.- 8. koha 64 punktiga.

8. klasside arvestuses saavutasid Kadi Aripman ja Laura Lääts 8.-10. koha 72 punktiga.