Õppetöö

Üldtööplaan


Kooli töö paneerimine - pdf

Koolikohustuse täitmine - pdf

Koolitusplaan - pdf

Õpetamine ja õppimine - pdf

Õppenõukogu koosolekud - pdf

Sisekontroll - pdf

Töö lastevanematega - pdf

Tööalane karjäärinõustamine - pdf

Ülesanded õpikogukondadele - pdf

Kooli töö paneerimine - pdf

Koolikohustuse täitmine - pdf

Koolitusplaan - pdf

Õpetamine ja õppimine - pdf

Õppenõukogu koosolekud - pdf

Sisekontroll -

target="_blank">pdf

Töö lastevanematega - pdf

Tööalane karjäärinõustamine - pdf

Ülesanded õpikogukondadele - pdf