Õppetöö

Üldtööplaan


Kooli töö planeerimine - pdf

Koolikohustuse täitmine - pdf

Koolitusplaan - pdf

Töö lastevanematega - pdf

Õppenõukogu koosolekud - pdf

Õpetamine ja õppimine - pdf

Sisekontroll - pdf

Tööalane karjäärinõustamine - pdf

Ülesanded õpikogukondadele - pdf

Kooli töö planeerimine - pdf

Koolikohustuse täitmine - pdf

Koolitusplaan - pdf

Töö lastevanematega - pdf

Õppenõukogu koosolekud - pdf

Õpetamine ja õppimine - pdf

Sisekontroll - pdf

Tööalane karjäärinõustamine - pdf

Ülesanded õpikogukondadele - pdf