Meie koolist

Meie kooli väärtused


 

HOOLIVUS JA SALLIVUS

 • Hoolin endast ja teistest.
 • Märkan ja tunnustan kaaslast enda kõrval.
 • Suhtun ja suhtlen eelarvamusteta.
 • Mõistan ja toetan teisi.

AUSUS JA LOJAALSUS

 • Olen aus ja usaldusväärne.
 • Austan oma kaasinimesi, kodu ja kodumaad.

ETTEVÕTLIKKUS JA KOOSTÖÖ

 • Olen valmis koostööks.
 • Julgen välja öelda oma arvamust.
 • Orienteerun erinevates olukordades ja leian lahendusi.
 • Oskan seada sihte ja täidan püstitatud eesmärgid.
 • Olen avatud uutele võimalustele.
 • Olen aktiivne.

ÕNNELIKKUS JA RAHULOLU

 • Väärtustan liikumist ja tervist.
 • Olen positiivse ellusuhtumisega.
 • Hindan häid suhteid kaasinimestega.

KOHUSETUNNE JA VASTUTUS

 • Vastutan oma sõnade ja tegude eest.
 • Täidan kokkuleppeid ja ühtseid nõudmisi.
 • Pean lugu ennast ümbritsevast keskkonnast.
 • Oskan oma aega planeerida.

HOOLIVUS JA SALLIVUS

 • Hoolin endast ja teistest.
 • Märkan ja tunnustan kaaslast enda kõrval.
 • Suhtun ja suhtlen eelarvamusteta.
 • Mõistan ja toetan teisi.

AUSUS JA LOJAALSUS

 • Olen aus jausaldusväärne.
 • Austan oma kaasinimesi, kodu ja kodumaad.

ETTEVÕTLIKKUS JA KOOSTÖÖ

 • Olen valmis koostööks.
 • Julgen välja öelda oma arvamust.
 • Orienteerun erinevates olukordades ja leian lahendusi.
 • Oskan seada sihte ja täidan püstitatud eesmärgid.
 • Olen avatud uutele võimalustele.
 • Olen aktiivne.

ÕNNELIKKUS JA RAHULOLU

 • Väärtustan liikumist ja
  tervist.
 • Olen positiivse ellusuhtumisega.
 • Hindan häid suhteid kaasinimestega.

KOHUSETUNNE JA VASTUTUS

 • Vastutan oma sõnade ja tegude eest.
 • Täidan kokkuleppeid ja ühtseid nõudmisi.
 • Pean lugu ennast ümbritsevast keskkonnast.
 • Oskan oma aega planeerida.