Koolielu

Õpikogukonnad


Õpikogukondade liikmed 2022/2023. õa


I kooliastme õpikogukonna liikmed: Helina Kuusk, Kristina Kiidron, Tiina Kübarsepp, Kaire Niilus, Ly Raudsepp, Piia Mandli, Eve Sarapu, Maie Keel.

II kooliastme õpikogukonna liikmed: Monica Kõivisto, Iri Reile, Ülle Anier, Sille Veski, Irene Undrus, Tiina Tirgo, Lea Kukk, Tanel Puura, Mirvet Kulberg, Kaja Simisker, Heili Soikka, Helle Vänzel.

III kooliastme õpikogukonna liikmed: Katrin Kool, Anu Silm, Merle Tuulas, Kalle Samarüütel, Marietta Lõo, Talvo Kont, Krista Noor, Tiia Potter, Mare Mägi, Maire Puhmas, Roman Malõšev.

Gümnaasiumi õpikogukonna liikmed: Maris Hanimägi, Merle Paat, Eve Kubi, Paula Solvak, Katrin Martinfeld, Liivia Rebane, Urmas Soonvald, Aive Trummal, Kerli Hellamaa, Karmen Kroonmäe.

I kooliastme õpikogukonna liikmed: Helina Kuusk, Kristina Kiidron, Tiina Kübarsepp, Kaire Niilus, Ly Raudsepp, Piia Mandli, Eve Sarapu, Maie Keel.

II kooliastme õpikogukonna liikmed: Monica Kõivisto, Iri Reile, Ülle Anier, Sille Veski, Irene Undrus, Tiina Tirgo, Lea Kukk, Tanel Puura, Mirvet Kulberg, Kaja Simisker, Heili Soikka, Helle Vänzel.

III kooliastme õpikogukonna liikmed: Katrin Kool, Anu Silm, Merle Tuulas, Kalle Samarüütel, Marietta Lõo, Talvo Kont, Krista Noor, Tiia Potter, Mare Mägi, Maire Puhmas, Roman Malõšev.

Gümnaasiumi õpikogukonna liikmed: Maris Hanimägi, Merle Paat, Eve Kubi, Paula Solvak, Katrin Martinfeld, Liivia Rebane, Urmas Soonvald, Aive Trummal, Kerli Hellamaa, Karmen Kroonmäe.