Meie koolist

Meist meedias


Hõbetase küll, aga kas ka mängleva kergusega? Antsla valla leht nr 11 november 2019

Euroopa Komisjoni kutsel Brüsselis. Antsla valla leht nr 11 november 2019

Ettevõtlusnädal aitab leida uusi ja julgeid ideid. Antsla valla leht nr 11 november 2019

Loodusteaduste koda ühendab viie kooli õpilasi. Koolielu portaal 17. november 2019

Antsla ja Kuldre õpilased osalesid uurimislabori töös. Koolielu portaal 4. november 2019

Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi ja Mõniste kooli

Haridusfestivalil said tunnustuse ka Lõuna-Eesti ettevõtlikud koolid

AASTA HARIDUSTEGU 2019 Antsla Gümnaasium Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks

Antsla gümnaasium pälvis aasta haridusteo preemia

Antsla kool kasvatab isetegemise rõõmu

Selgusid Aasta Õpetaja tänavused laureaadid

Selgunud on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” Võru maakonna kaks standardi saajat

Antsla kool sihib aasta haridusteo tiitlit

Tõotab huvitavaks minna!

Antsla väikelinna ruum tähelepanu all

Üle-eestilise ettevõtlusmängu Creatlon võitis Antsla gümnaasiumi meeskond Võrumaa Teataja 18. aprill 2019.a

Projekti ellurakendamine muudab nii õppuri kui ka õpetaja ettevõtlikumaks. Õpetajate Leht  2018. a august

ANTSLA GÜMNAASIUM LIIKUMA KUTSUVA KOOLINA. Antsla valla leht nr 9 2018.a september

Meid ootab ees tegus kooliaasta. Antsla valla leht nr 8 2018.a august 

Koolijuht ronimisseinal kõneleb suurtest muutustest. Õpetajate leht 2017. a detsember

Tahan, suudan, teen. Õpetajate leht 2017. a aprill

Kogukonnapraktika. Antsla valla leht nr 3 lk 3 2017.a märts

 

Hõbetase küll, aga kas ka mängleva kergusega? Antsla valla leht nr 11 november 2019

Euroopa Komisjoni kutsel Brüsselis. Antsla valla leht nr 11 november 2019

Ettevõtlusnädal aitab leida uusi ja julgeid ideid. Antsla valla leht nr 11 november 2019

Loodusteaduste koda ühendab viie kooli õpilasi. Koolielu portaal 17. november 2019