Majandusõpetaja töökuulutusLIIKUMA KUTSUV KOOL Antsla Gümnaasium otsib oma sõbralikku kollektiivi AKTIIVSET JA HEA PINGETALUVUSEGA MAJANDUSÕPETAJAT (0,3 töökoormust).

Tööle asumine 23. augustil 2021.

 

Sinu igapäevatööks on:

 • aidata lastel omandada teadmised majanduse põhialustest;
 • aidata lastel läbi õpilasfirmade laatadel osalemise omandada müügitöö- ja suhtlemisoskuseid, luua uusi tutvusi ja avardada oma suhtlusmaailma;
 • aidata lastel läbi majanduselu parema mõistmise edukamalt osaleda majanduse tegelikes protsessides ja parandada finantskirjaoskust;
 • suurendada laste ettevõtlikkust ja tutvustada ettevõtlusega kaasnevaid võimalusi ja riske;
 • aidata lastel paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid seoseid ning langetada õiglasemaid otsuseid;
 • arendada õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.

 

Ootame Sind:

 • kui oled erialase haridusega vastavalt kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus);
 • kui Sul on siiras soov töötada noortega;
 • kui oled empaatiline, ettevõtlik ja vastutustundlik;
 • kui Sul on väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
 • kui Sul on sisemine vajadus ennast pidevalt arendada;
 • kui Sul on väga hea digivahendite kasutamise oskus.

 

Pakume Sulle:

 • toredaid kolleege;
 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku töökorraldust;
 • võimalust kasutada aastas kolme tervisepäeva;
 • võimalust kasutada sportimiseks kooli jõusaali;
 • mitmekülgseid üritusi;
 • suvist puhkust 56 kalendripäeva.

 

Meie seas tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil koolis.

Antsla Gümnaasium on haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ raames saanud hõbetaseme.

Antsla Gümnaasium on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli, VEPA ja KiVa programmidega.

Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

 

Kandideerimiseks saada sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. mail 2021 e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee.

Info telefonil +372 5662 7313, +372 528 2493; vaata www.antslakk.edu.ee.

 

LIIKUMA KUTSUV KOOL Antsla Gümnaasium otsib oma sõbralikku kollektiivi AKTIIVSET JA HEA PINGETALUVUSEGA MAJANDUSÕPETAJAT (0,3 töökoormust).

Tööle asumine 23. augustil 2021.

 

Sinu igapäevatööks on:

 • aidata lastel omandada teadmised majanduse põhialustest;
 • aidata lastel läbi õpilasfirmade laatadel osalemise omandada müügitöö- ja suhtlemisoskuseid, luua uusi tutvusi ja avardada oma suhtlusmaailma;
 • aidata lastel läbi majanduselu parema mõistmise edukamalt osaleda majanduse tegelikes protsessides ja parandada finantskirjaoskust;
 • suurendada laste ettevõtlikkust ja tutvustada ettevõtlusega kaasnevaid võimalusi ja riske;
 • aidata lastel paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid seoseid ning langetada õiglasemaid otsuseid;
 • arendada õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.

 

Ootame Sind:

 • kui oled erialase haridusega vastavalt kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus);
 • kui Sul on siiras soov töötada noortega;
 • kui oled empaatiline, ettevõtlik ja vastutustundlik;
 • kui Sul on väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
 • kui Sul on sisemine vajadus ennast pidevalt arendada;
 • kui Sul on väga hea digivahendite kasutamise oskus.

 

Pakume Sulle:

 • toredaid kolleege;
 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku töökorraldust;
 • võimalust kasutada aastas kolme tervisepäeva;
 • võimalust kasutada sportimiseks kooli jõusaali;
 • mitmekülgseid üritusi;
 • suvist puhkust 56 kalendripäeva.

 

Meie seas tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil koolis.

Antsla Gümnaasium on haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ raames saanud hõbetaseme.

Antsla Gümnaasium on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli, VEPA ja KiVa programmidega.

Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

 

Kandideerimiseks saada sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. mail 2021 e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee.

Info telefonil +372 5662 7313, +372 528 2493; vaata www.antslakk.edu.ee.