Sisseastumine

Gümnaasiumi õppekava tutvustusMeie kooli gümnaasiumi õppekava  annab võimalused ettevõtliku inimese kujunemiseks, kes on oma karjääri looja, õppides edasi kõrgkoolis või olles endale tööandjaks.

Õppekava rõhuasetus on majandusainetel: turundus ja tootearendus, mikro- ja makroökonoomika, majandusarvestus. Seda toetavad õppeained on  lai matemaatika (15 kursust), inglise keel (12 kursust), inimene ja õigus, kirjandus ja ühiskond, meedia, kirjandi- ja kõneõpetus, uurimistöö alused.

Õpilasel on võimalik valida järgnevate õppeainete hulgast endale meelepärased valikained:

Fotograafia –  professionaalse loodusfotograafi juhendamisel õpitakse pildistama ja kasutama tehnikat. Veelgi olulisem on, et õpilane saab oskuse märgata ümbritsevat. Tund avardab kriitilist mõtlemist ja oskust vahet teha heal ja halval tulemusel. Fotograafia on elustiil.

Äriplaan ja õpilasfirma – kursuse jooksul  õpilane koostab äriplaani ja asutatakse tegutsev õpilasfirma. Osalemine õpilasfirmade laatadel annab lisateadmisi ja ideid edasiseks ettevõtlustegevuseks.

Soome keel  - kolme kursuse jooksul omandab õpilane soome keeles A1 tasemel suhtlemise nii kõnes kui ka kirjas ja saab teadmisi soome kultuurist.

Küberkaitse ja informaatika – õpilane saab ettekujutuse küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning omandab algteadmised IT-valdkonnas.

Riigikaitse – õppetööd viivad läbi Riigikaitse Rügemendi kõrgemad ohvitserid ja kursus lõpeb riigikaitse laagriga.

Kirjutav meedia – õpilased saavad praktilisi kogemusi meediatekstide loomisel, analüüsil ja avaldamisel.

Inimene ja õigus -  õpilased saavad  teadmisi õiguse algtõdedest, kuna seaduste mittetundmine ei ole vabandatav.

Suhtlemistreening - kursuse jooksul õpilane tutvub  eduka meeskonnatöö võimalustega, õpib  koostööd erinevate huvigruppidega, tunnetab enda tugevusi ja kehakeelt. Suhtlemistreeningutel õpilane väärtustab kuulamis- ja esinemisoskust, saab edukaks toimetulekuks vajalikke teadmisi.

Keskkonnaõpetus – maailma ja Eesti keskkonnaprobleemide teadvustamise ja mõistmise kõrval on väga oluline osa oma kodukoha keskkonna ja keskkonnakaitse probleemide tundmaõppimisel. Kursuse käigus süvendatakse õpilastes põhikoolis omandatud teadmisi ümbritsevast keskkonnast ja erinevatest keskkonnateguritest, mis neid igapäevaselt mõjutavad.

Prantsuse keel ja kultuur - kolme kursuse jooksul omandab õpilane prantsuse keeles  suhtlemise nii kõnes kui ka kirjas ja saab teadmisi prantsuse kultuurist.

 

NB!

Kui Sul on hea idee valikkursuseks ja Sa leiad vähemalt kümme õpilast, kes seda õppida soovivad, siis leiab kool Sinu algatatud kursusele juhendaja.

Lisaks sellele on võimalik õpilaste soovil viia läbi erinevaid kursusi, mis tõstavad noorte konkurentsivõimet: suhtlemiskursus, rahatarkuse kursus, keraamikakursus jpm.

Gümnaasiumi õpilastel on võimalus osaleda kogukonnapraktika tegevustes, kus saadakse esmane kogemus vabatahtlikust tööst.

 

Antsla Gümnaasium toetab rahaliselt B- kategooria juhilubade saamist ja TÜ Teaduskoolis õppimist.

Meie kooli gümnaasiumi õppekava  annab võimalused ettevõtliku inimese kujunemiseks, kes on oma karjääri looja, õppides edasi kõrgkoolis või olles endale tööandjaks.

Õppekava rõhuasetus on majandusainetel: turundus ja tootearendus, mikro- ja makroökonoomika, majandusarvestus. Seda toetavad õppeained on  lai matemaatika (15 kursust), inglise keel (12 kursust), inimene ja õigus, kirjandus ja ühiskond, meedia, kirjandi- ja kõneõpetus, uurimistöö alused.

Õpilasel on võimalik valida järgnevate õppeainete hulgast endale meelepärased valikained:

Fotograafia –  professionaalse loodusfotograafi juhendamisel õpitakse pildistama ja kasutama tehnikat. Veelgi olulisem on, et õpilane saab oskuse märgata ümbritsevat. Tund avardab kriitilist mõtlemist ja oskust vahet teha heal ja halval tulemusel. Fotograafia on elustiil.

Äriplaan ja õpilasfirma – kursuse jooksul  õpilane koostab äriplaani ja asutatakse tegutsev õpilasfirma. Osalemine õpilasfirmade laatadel annab lisateadmisi ja ideid edasiseks ettevõtlustegevuseks.

Soome keel  - kolme kursuse jooksul omandab õpilane soome keeles A1 tasemel suhtlemise nii kõnes kui ka kirjas ja saab teadmisi soome kultuurist.

Küberkaitse ja informaatika – õpilane saab ettekujutuse küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning omandab algteadmised IT-valdkonnas.

Riigikaitse – õppetööd viivad läbi Riigikaitse Rügemendi kõrgemad ohvitserid ja kursus lõpeb riigikaitse laagriga.

Kirjutav meedia – õpilased saavad praktilisi kogemusi meediatekstide loomisel, analüüsil ja avaldamisel.

Inimene ja õigus -  õpilased saavad  teadmisi õiguse algtõdedest, kuna seaduste mittetundmine ei ole vabandatav.

Suhtlemistreening - kursuse jooksul õpilane tutvub  eduka meeskonnatöö võimalustega, õpib  koostööd erinevate huvigruppidega, tunnetab enda tugevusi ja kehakeelt. Suhtlemistreeningutel õpilane väärtustab kuulamis- ja esinemisoskust, saab edukaks toimetulekuks vajalikke teadmisi.

Keskkonnaõpetus – maailma ja Eesti keskkonnaprobleemide teadvustamise ja mõistmise kõrval on väga oluline osa oma kodukoha keskkonna ja keskkonnakaitse probleemide tundmaõppimisel. Kursuse käigus süvendatakse õpilastes põhikoolis omandatud teadmisi ümbritsevast keskkonnast ja erinevatest keskkonnateguritest, mis neid igapäevaselt mõjutavad.

Prantsuse keel ja kultuur - kolme kursuse jooksul omandab õpilane prantsuse keeles  suhtlemise nii kõnes kui ka kirjas ja saab teadmisi prantsuse kultuurist.

 

NB!

Kui Sul on hea idee valikkursuseks ja Sa leiad vähemalt kümme õpilast, kes seda õppida soovivad, siis leiab kool Sinu algatatud kursusele juhendaja.

Lisaks sellele on võimalik õpilaste soovil viia läbi erinevaid kursusi, mis tõstavad noorte konkurentsivõimet: suhtlemiskursus, rahatarkuse kursus, keraamikakursus jpm.

Gümnaasiumi õpilastel on võimalus osaleda kogukonnapraktika tegevustes, kus saadakse esmane kogemus vabatahtlikust tööst.

 

Antsla Gümnaasium toetab rahaliselt B- kategooria juhilubade saamist ja TÜ Teaduskoolis õppimist.