Eripedagoogi töökuulutusLIIKUMA KUTSUV KOOL Antsla Gümnaasium otsib oma sõbralikku kollektiivi ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta).

Tööle asumine 30. augustil 2021.

 

Sinu igapäevatööks on:

 • laste arengu ja õpioskuste taseme, arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste väljaselgitamine, kommunikatsiooni ja kõne hindamine;
 • eripedagoogi tundide läbiviimine;
 • lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine;
 • täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
 • hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine;
 • piirkondlikus võrgustikutöös, teavitus- ja arendustegevustes osalemine.

 

Ootame Sind:

 • kui oled rõõmsameelne, empaatiline ja vastutustundlik;
 • kui oled erialase haridusega vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
 • kui Sul on oskusi planeerida ja analüüsida oma tegevusi;
 • kui oled meeskonnatööle orienteeritud ja avatud uuendustele;
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

 

Pakume Sulle:

 • toredaid kolleege;
 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku töökorraldust;
 • võimalust kasutada aastas kolme tervisepäeva;
 • võimalust kasutada sportimiseks kooli jõusaali;
 • mitmekülgseid üritusi;
 • suvist puhkust 56 kalendripäeva.

 

Meie seas tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil koolis.

Antsla Gümnaasium on haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ raames saanud hõbetaseme.

Antsla Gümnaasium on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli, VEPA ja KiVa programmidega.

Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

 

Kandideerimiseks saada sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. mail 2021 e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee.

Info telefonil +372 5662 7313, +372 528 2493; vaata www.antslakk.edu.ee.

 

LIIKUMA KUTSUV KOOL Antsla Gümnaasium otsib oma sõbralikku kollektiivi ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta).

Tööle asumine 30. augustil 2021.

 

Sinu igapäevatööks on:

 • laste arengu ja õpioskuste taseme, arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste väljaselgitamine, kommunikatsiooni ja kõne hindamine;
 • eripedagoogi tundide läbiviimine;
 • lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine;
 • täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
 • hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine;
 • piirkondlikus võrgustikutöös, teavitus- ja arendustegevustes osalemine.

 

Ootame Sind:

 • kui oled rõõmsameelne, empaatiline ja vastutustundlik;
 • kui oled erialase haridusega vastavalt kvalifikatsiooninõuetele;
 • kui Sul on oskusi planeerida ja analüüsida oma tegevusi;
 • kui oled meeskonnatööle orienteeritud ja avatud uuendustele;
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

 

Pakume Sulle:

 • toredaid kolleege;
 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku töökorraldust;
 • võimalust kasutada aastas kolme tervisepäeva;
 • võimalust kasutada sportimiseks kooli jõusaali;
 • mitmekülgseid üritusi;
 • suvist puhkust 56 kalendripäeva.

 

Meie seas tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil koolis.

Antsla Gümnaasium on haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ raames saanud hõbetaseme.

Antsla Gümnaasium on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli, VEPA ja KiVa programmidega.

Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

 

Kandideerimiseks saada sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. mail 2021 e-posti aadressil kool@antslakk.edu.ee.

Info telefonil +372 5662 7313, +372 528 2493; vaata www.antslakk.edu.ee.