News

Info lapsevanemale 19. mai 18. March info


Uued õppefilmid annavad lastele eakohast teavet viirustest ja viirushaigustest.

I ja II kooliastmele mõeldud film

III kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldud film

Nõuanded lapsevanematele, kuidas viimased distantsõppenädalad vastu pidada.

 

Haridusasutused võivad alustada osalist kontaktõpet alates 15. maist

Valitsuse tänase otsuse kohaselt võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes. Vaata joonist.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõdes, et pea kuu aega tagasi valitsusele tehtud ettepaneku elluviimine on nüüd kindel. „Teadlased on andnud oma heakskiidu kontaktõppe järk-järgulisele taastamisele mai keskpaigast,“ ütles Reps. „Prognoosidele tuginedes on tekkinud ka lootus, et tänavused koolide lõpuaktused saavad teatud tingimustel toimuda värskes õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Kindlasti peab järgima kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Olulisel kohal on jätkuvalt erinevad nutikad lahendused, mis annavad võimaluse aktusest osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel. Täpsemad suunised aktuste korraldamiseks saame anda siis, kui selgub, millised piirangud kehtivad juunis. Kindlasti ei ole võimalik korraldada tänavu tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga.“

Osaline kontaktõpe lubatud väikestes rühmades

Alates 15. maist võib korraldada õpet koolide ruumides väiksemates, kuni 10-liikmelistes rühmades, lisaks õpetaja või juhendaja. Õppurite paigutamisel tuleb järgida 2+2 nõuet.

Kümne õppija piirang ei kehti eksamite, sealhulgas riigieksamite ja kutseeksamite korraldamisel. Kuna eksameid on võimalik viia läbi suuremates ruumides, näiteks aulates, võimlates, suuremates auditooriumides ja praktikabaasides, võib eksamiruumi hajutatult tuua rohkem kui kümme õppijat.

Haridusasutustel tuleb jagada õppijad rühmadesse selliselt, et oleks tagatud riskirühmades olevate õppijate, aga ka õpet korraldavate inimeste kaitse. Haridusasutuse pidajal tuleb korraldada ühiskasutatavate asjade piisav desinfitseerimine ja ruumide pidev õhutamine. On oluline, et kõik tegevustes osalejad – nii õppijad, harrastajad kui õppe läbiviijad – teevad omalt poolt kõik, et nakkuse levikut piirata.

 

 

Riigieksamid 2020. aastal

Riigieksamid on 2020. aastal vabatahtlikud. Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil. Loe täpsemalt.

 

Innove Rajaleidja: Mida teha, et laps reeglitest ja kokkulepetest kinni peaks?

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks

10 soovitust, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

Noortele Facebooki kanal Teeviit

E-koduõpet puudutav info lapsevanemale.

Uued videod: 10 nõuannet õpetajale ja lapsevanemale distantsõppega toimetulekuks

Info ja nõuanded vanematele oma lapse toetamiseks COVID-19 pandeemia ajal

Innove pakub abistavaid materjale HEV laste õppe korraldamiseks

Kuidas saavad vanemad oma last kaugõppe ajal toetada?

Korduma kippuvad küsimused; Veebiseminar “Kuidas last koduõppes toetada?” 15. märtsil 2020

Infoliinid lapsevanematele

KASULIKUD LINGID

 

Valitsuse tänase otsuse kohaselt võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes. Vaata joonist.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõdes, et pea kuu aega tagasi valitsusele tehtud ettepaneku elluviimine on nüüd kindel. „Teadlased on andnud oma heakskiidu kontaktõppe järk-järgulisele taastamisele mai keskpaigast,“ ütles Reps. „Prognoosidele tuginedes on tekkinud ka lootus, et tänavused koolide lõpuaktused saavad teatud tingimustel toimuda värskes õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Kindlasti peab järgima kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Olulisel kohal on jätkuvalt erinevad nutikad lahendused, mis annavad võimaluse aktusest osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel. Täpsemad suunised aktuste korraldamiseks saame anda siis, kui selgub, millised piirangud kehtivad juunis. Kindlasti ei ole võimalik korraldada tänavu tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga.“

Osaline kontaktõpe lubatud väikestes rühmades

Alates 15. maist võib korraldada õpet koolide ruumides väiksemates, kuni 10-liikmelistes rühmades, lisaks õpetaja või juhendaja. Õppurite paigutamisel tuleb järgida 2+2 nõuet.

Kümne õppija piirang ei kehti eksamite, sealhulgas riigieksamite ja kutseeksamite korraldamisel. Kuna eksameid on võimalik viia läbi suuremates ruumides, näiteks aulates, võimlates, suuremates auditooriumides ja praktikabaasides, võib eksamiruumi hajutatult tuua rohkem kui kümme õppijat.

Haridusasutustel tuleb jagada õppijad rühmadesse selliselt, et oleks tagatud riskirühmades olevate õppijate, aga ka õpet korraldavate inimeste kaitse. Haridusasutuse pidajal tuleb korraldada ühiskasutatavate asjade piisav desinfitseerimine ja ruumide pidev õhutamine. On oluline, et kõik tegevustes osalejad – nii õppijad, harrastajad kui õppe läbiviijad – teevad omalt poolt kõik, et nakkuse levikut piirata.

 

 

Riigieksamid 2020. aastal

Riigieksamid on 2020. aastal vabatahtlikud. Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil. Loe täpsemalt.

 

Innove Rajaleidja: Mida teha, et laps reeglitest ja kokkulepetest kinni peaks?

Koolilapsele: Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks

10 soovitust, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

Noortele Facebooki kanal Teeviit

E-koduõpet puudutav info lapsevanemale.

Uued videod: 10 nõuannet õpetajale ja lapsevanemale distantsõppega toimetulekuks

Info ja nõuanded vanematele oma lapse toetamiseks COVID-19 pandeemia ajal

Innove pakub abistavaid materjale HEV laste õppe korraldamiseks

Kuidas saavad vanemad oma last kaugõppe ajal toetada?

Korduma kippuvad küsimused; Veebiseminar “Kuidas last koduõppes toetada?” 15. märtsil 2020

Infoliinid lapsevanematele

KASULIKUD LINGID