T.O.R.E. Antsla Gümnaasiumis

 

Antsla Gümnaasiumis on TORE tegutsenud juba 1998. aastast, kuid tugiõpilaste laagris ja Tallinnas konverentsil käisid Antsla noored juba aastal 1997.

Praeguseni on meie koolist osalenud TORE tegevuse üle 120 õpilase. Aastal 2016 on torekaid 22. Õpilased on 5.-11. klassini.

T.O.R.E. Lähtub samuti nagu „Ettevõtlik koolgi“, et toreka eesmärk on õppetegevuses osaleda põhimõttel tahan-suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima

T.O.R.E. Püüab sellel aastal veelgi enam siduda oma tegemisi päriseluga, kus tehakse päris asju ja tegevusi; tehakse edukat koostööd nii koolikaaslastega, lastevanematega, kogukonnaga ja partneritega teistest koolidest; püüame muuta koolielu huvitavamaks; tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel; panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

Antsla Gümnaasiumi T.O.R.E. On algatanud üritusi, millest on välja kasvanud traditsioonid. Need on näiteks: koostöövahetund, jõulu- ja sõbrapäeva postkast, I astme klassiõhtute korraldamine, rahvakalendri ürituste korraldamine.

 

Kuna T.O.R.E. noor on:

  • edukas ja igapäevaselt toimetulev,

  • tema õpib ja arendab endas paremat suhtlemisoskust ja- julgust,

  • tahab tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,

  • püüab kujundada eneseväljendusoskust,

  • pingutab selle nimel, et arendada ja austada iseend, toetada eluterveid väärtusi ja olla parem sõber ja klassikaaslane.

 

T.O.R.E. tegemisi kajastatakse http://agtorekad.blogspot.com.ee/ lehel.

Noorteühingust T.O.R.E.  saad rohkem lugeda siit.

 

Sellel aastal oleme planeerinud:

september

Tööplaani koostamine

Hooandjasse filmi tegemine

Tõrude ja kastanite kogumise võistlus

Söömisvõistlus torekatele

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

Kummikeksu reeglite koostamine ja kummikeksu õppepäeva korraldamine I astme klassides.

Hommikune VUNK-tants 2 korda kuus

oktoober

Hooandjasse projekti kirjutamine ja selle jagamine

Kalendri koostamine

Tantsuhommik VUNK-tants 2 korda kuus

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas 2 korda kuus

november

Kadri- ja marditrall – õues

Kalendri, kleepsude ja helkurite tellimine

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

Hommikune VUNK-tants 2 korda kuus

Mängude vahetund 2 korda kuus

detsember

Tantsupidu „Päkapikudisko“

Jõulupeo korraldamine torekatele

Tantsuhommik

Koostöövahetund ning jõulupostkast

Jõululaadal osalemine

1. ja 4. klasside VUNKimine terviserajal 2 korda kuus

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

jaanuar

Tuubitamine

Loomade varjupaiga külastus ja annetuste kogumine ning edastamine.

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

Hommikune VUNK-tants 2 korda kuus

veebruar

Vabariiklik T.O.R.E. aastakonverents ja laager

Tantsuhommik VUNK-tants 2 korda kuus

Sõbranädal ja koostöövahetund ning sõbrapäeva postkast

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

märts

Trenn torekate moodi

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

Hommikune VUNK-tants 2 korda kuus

aprill

Laager koos kodutütardega

Tantsuhommik VUNK-tants 2 korda kuus

Karjalaske päev – loomade kostüümis kooli

Mängude vahetund 2 korda kuus

mai

I astme õpilastele mängude vahetund sh ,,takistusrajad“ koolimajas

Töötoad I astme klasside õpilastele

Hommikune VUNK-tants 2 korda kuus

 

T.O.R.E. juhendaja Ülle Anier