ANTSLA GÜMNAASIUM ON LIIKUMA KUTSUV KOOL

Vunk visioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti raames on loodud kümnest koolist koosnev pilootvõrgustik, mis toetab võrgustikus osalevaid koole õpilaste liikumisaktiivsuse võimaluste loomisel koolipäeva jooksul. Võrgustiku koolid töötavad koostöös õpilaste ja õpetajate ja teiste koolitöötajatega välja ning viivad ellu tegevuskava koolipäeva liikumisaktiivsuse suurendamiseks, ka tundides. Selles protsessis pakuvad omapoolset nõu TÜ liikumislabor, ühiskonnateaduste instituut ja MTÜ koolitus- ja nõustamiskeskus HARED. Projektis osalevad koolis on Antsla Gümnaasium, Nõo Põhikool, Pala kool, Rõuge Põhikool, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tartu Descates´i Kool, Tartu Erakool, Tartu Mart Reiniku Kool, Tartu Tamme Kool ja Võru Kreutzwaldi kool.

Antsla Gümnaasiumi Liikuma kutsuva kooli meeskonda kuuluvad: Ülle Anier, Irene Undrus, Merle Paat, Ly Raudsepp, Helina Kuusk, Liivia Rebane, Lea Kukk, Kaja Simisker, Talvo Kont, Marietta Lõo. Siseterviseraja ,,Hauka vunkrada" rajameistrid ja rajahooldajad on 11. klassi õpilased Susan Ots, Marie-Helena Rajatamm, Kristel Oja ja 10. klassi õpilane Kevin Lindlaan.

Oleme osalenud neljal seminaril Tartus. Esimesel infoseminaril (16.02.2016) osalesid Kaja Simisker, Liivia Rebane, Jüri Kiidron ja Irene Undrus. Ideeseminaril (10.03.2016) osalesid Kaja Simisker ja Liivia Rebane. Kolmas seminar oli sepitsusseminar (11.04. 2016), kus Laura Lääts ja Jüri Kiidron tutvustasid meie kooli ettevõtmisi liikumise vallas. Neljanda oskusseminari (20.09.2016) osalejad meie koolist olid direktor Katrin Martinfeld ja õpetaja Helina Kuusk. Direktor tutvustas meie kooli vunktegevusi ja õpetaja Helina osaleb aktiivselt ainetundide metoodikate väljatöötamise töörühmas.

Meie kooli tegemised on nähtavad Liikuma kutsuva kooli blogis, Antsla Gümnaasiumi facebook leheküljel ja Liikuma kutsuva kooli facebook leheküljel, kus saab jälgida ka teiste koolide liikumisega seotud sündmusi.

Täpsemalt saab lugeda projekti kodulehelt.

ANTSLA GÜMNAASIUMI VUNK TEGEVUSKAVA 2018/19. õa.