Antsla Gümnaasiumi traditsioonilised üritused
2018/2019. õppeaastal

1. september                                Tarkusepäeva tähistamine

13. september                              Kooli spordipäev

14. september                              Aksel Kersna mälestusvõistlused kergejõustikus

24.–28. september                       Spordinädal. Seiklusmängud kooliperele

26. september                              Lastevanemate üldkoosolek

28. september                              Kooli sünnipäeva tähistamine

5. oktoober                                  Õpetajate päeva tähistamine koolis

15.-19. oktoober                          Klassidevahelised rahvastepalli võistlused 2.-5. klassile

9. november                                Isadepäeva tähistamine koolis

12.-16. november                        Klassidevahelised saalihoki võistlused 6.-8. klassile

14. november                              E-õppe päev

3.-7. detsember                           Klassidevahelised võistlused võrkpallis 9.-12. klassile

4. detsember                                Jõuluteemaline töötubade päev

17. detsember                              1.-4. klassi jõulupidu  

17. detsember                              Juhtkonna vastuvõtt ÕE liikmetele, klassivanematele ja klassivanemate abidele

18. detsember                              5.-8. klassi jõulupidu

18. detsember                              Endiste koolitöötajate jõululõuna

19. detsember                              Heategevuslik jõululaat

20. detsember                              9.-12. klassi jõulupidu

31. jaanuar                                   E-õppe päev

4.-8. veebruar                              Talispordinädal

11.-15. veebruar                          Sõbranädal

22. veebruar                                Eesti Vabariigi 101. iseseisvuspäevale pühendatud kontsert-aktus

Märts                                           Ainetevaheliste lõimingute kuu

4.-8. märts                                   Antsla Gümnaasiumi tutvustamise nädal

14. märts                                     Emakeelepäev koolis

25. märts                                     E-õppe päev

5. aprill                                        Ülekooliline karjääripäev

17. aprill                                      12. klassi lõpukell

6.-17. mai                                    Kevadnäitus

9. mai                                          Uurimuslike tööde esitamine

10. mai                                        Emadepäev

14. mai                                        Loovtööde esitamine

28. mai                                        Piknik. Aastamatk või võimlemispidu

29. mai                                        9. klassi lõpukell

30. mai                                        Uurimistööde kaitsmine (11. klass)

31. mai                                        12. kl valikeksam

4. juuni                                        Loovtööde kaitsmine (8. klass)

5. juuni                                        Spordipäev

6. juuni                                        Medaliga ja kiituskirjaga lõpetanute ja nende vanemate vastuvõtt

7. juuni                                        Antsla piirkonna laste XXVIII laulu- ja tantsupidu

10. juuni                                      Töötubade päev

11. juuni                                      I–VIII ja X–XI klassi lõpuaktused ja parimate tunnustamine

20. juuni                                      Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused