Kiitused ja tänud 2012/2013. õa

 

2. aprill 2013. a

Direktor avaldab kiitust
28. vabariikliku emakeele olümpiaadi lõppvoorus väga tubli esinemise eest Mari Vijardile 8. a kl (10.-11.koht).

Võrumaa-Põlvamaa-Valgamaa pranglimise võistlusel 1.-3. kl vanusegrupis väga hea esinemise eest:Anett Ruven 3. a kl (I koht); Signor Kukk 3. a kl (III koht).

Direktor tänab
Võrumaa-Põlvamaa-Valgamaa pranglimise võistlusel 1.-3. kl vanusegrupis tubli esinemise eest Diana Otsa 3.a kl.

Võrumaa-Põlvamaa-Valgamaa pranglimise võistlusel 4.- 6. kl vanusegrupis tubli esinemise eest:Hanna Hillak 6. a kl; Kristjan Kiidron 6.a kl; Robert-Juss Soe 6.a kl.

Võru Lasteraamatukogus kirjandusmängus tubli esinemise eest: Asser Lutsar 3.a kl; Diana Ots 3.a kl; Kertty Keerov 3.a kl; Getter Kõiv 3.b kl; Kadi Aripman 4.a kl.

Direktor tänab
Õpilase hea ettevalmistamise eest 28. vabariikliku emakeele olümpiaadi lõppvoorust osavõtuks õpetajaAnu Silma.

Võrumaa-Põlvamaa-Valgamaa pranglimise võistlusel osalenud õpilaste juhendamise eest õpetajaidTiina Kübarseppa ja Monica Kõivistot.

Võru Lasteraamatukogu kirjandusmänguks õpilaste ettevalmistamise eest raamatukogu juhatajat Piret Tanieli ja järgmisi õpetajaid: Tiina KübarseppEve SarapuÜlle Anier.

 
 

26. märts 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Inimeseõpetuse viktoriinis 5.-6. kl õpilaste vanuseklassis auhinnalise I koha saavutamise eest Kertu Niidule 5. kl

Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus saavutatud väga hea tulemuse eest: Maria Hommik 9.a kl; Relle Undrus 9.a kl

TÜ loodusmuuseumi poolt korraldatud linnuviktoriinis saavutatud hea tulemuse eest: Kelli Aia 8.a kl;Eia Vänzel 9.b kl ja Liisa Anier 9.b kl

Direktor tänab
Inimeseõpetuse viktoriinis 5.-6 klõpilaste vanuseklassis tubli esinemise eest: 
Karl Joosep Põldsepp 5.b kl; Trine Tõniste 5.a kl; Emma Emilie Saavel 5.a kl; Germo Mets 5.b kl; Kristel Oja 5.b kl; Ragnar Keijo Tammoja 6.a kl; Aisling Antsi 5.a kl; Kristiina Värnik 6.b kl;Kaisa Tammemägi 5.a kl; Hanna Hillak 6.a kl; Adriana Kenppi 6.a kl; Brayen Hirv 5.b kl; Tauno Kodu 5.a kl; Tanel Timmi 6.b kl; Küllo Pärn 5.a kl; Evely Tiganik 5.b kl; Markus Meier 6.a kl;Kevin Grihin 5.a kl; Kadi Jõela 6.a kl; Robert Juss Soe 6.a kl; Kert Kits 5.a kl; Leana Kull 6.b kl;Markus Salumets 6.a kl; Kaspar Aleks Kala 5.a kl; Kristjan Kiidron 6.a kl; Lianna Põder 5.b kl;Eric Sööt 6.b kl; Marieta Ruusa 6.a kl; Marie-Helena Rajatamm 5.b kl; Karl Jürgen Piiritalo 5.b kl; Kerli Uibo 5.a kl; Andro Tiits 5.a kl; Karl Kons 6.b kl; Tanel Juhanson 6.b kl; Kevin Jallai 6.b kl; Maris Markvart 5.a kl; Herman Meier 5.a kl; Andre Jaanimägi 6.a kl; Martten Toming 6.b kl;Rauno Musto 6.b kl; Robert Uibopuu 5.b kl; Andre Tammsalu 6.a kl; Teele-Mai Pild 6.a kl;Kristjan Lepik 6.b kl; Susan Ots 5.a kl; Adriana Kõivisto 5.b kl; Kadri Listak 6.b kl; Sander Bogdanov 6.a kl; Kristjan Koger 6.b kl; Jaana Meier 6.a kl; Bruno Kõivisto 6.a kl; Roland Salundi 5.b kl; Kevin Deemant 5.b kl; Kairi Kõrgekivi 5.b kl; Markus Habicht 5.b kl; Marko Ots6.a kl ja 7.-8.kl õpilaste vanuseklassis tubli esinemise eest: 
Tuule Müürsepp 8.a kl; Timo Lesin 7.b kl; Mari Vijard 8.a kl; Keiu Soe 8.a kl; Kaspar Raudhein8.b kl; Anet Ploom 7.a kl; Katre Liisa Jõela 8.b kl; Rador Undrus 7.a kl; Kelli Aia 8.a kl; Anne Kodu 8.a kl; Karmen Tumanov 7.b kl; Rando Viimne 7.b kl; Kristel Kalda 8.a kl; Kristiina Tuulas 8.b kl; Mariann Puija 8.b kl; Helys Anette Piiritalo 7.b kl; Birgit Niklus 8.b kl; Mailete Keero 7.b kl; Kristin Trump 8.a kl; Tõnis Urbanik 7.a kl; Kelli Jallai 8.b kl; Silvia Ingver 7.a kl;Stella Vallner 8.b kl; Kaarel Ossis 8.b kl; Kristin Liksman 7.a kl; Merili Hellamaa 7.a kl; Käthy Tammemägi 7.a kl; Keity Vassiljev 8.b kl; Kairit Kits 8.a kl; Kaspar Kõiv 7.a kl; Einike Lemats8.a kl; Merve Linnaste 7.b kl; Indrek Nummert 8.b kl; Birgit Vee 7.b kl; Eelija Turnas 7.b kl;Elisabeth Keerov 8.a kl; Priit Peedel 7.b kl; Sendaro Pärna 7.b kl; Ragnar Annus 7.b kl; Mikk Erm 8.b kl; Rolf-Richard Geier 7.b kl; Kenet Valtin 7.a kl; Andu Deemant 8.b kl; Maris Piigli 7.b kl; Lauri Antsov 8.a kl.

Direktor tänab
Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus tublilt esinenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Katrin Kooli.

Inimeseõpetuse viktoriiniks õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Irene Undrust ja Sirje Pihelgast.

TÜ loodusmuuseumi poolt korraldatud linnuviktoriiniks õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Ülle Anieri.

 
 

12. märts 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilisel põhikooli keemiaviktoriini II voorus II-III koha saavutanud võistkonnale koosseisus: Tuule Müürsepp 8.a kl; Liisa Anier 9.b kl; Eia Vänzel 9.b kl.

TV 10 Olümpiastarti maakondlikul võistlusel saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:Markus Salumets 6.a kl (kuulitõuge I koht, kõrgushüpe II koht); Marieta Ruusa 6.a kl (kõrgushüpe II koht); Silvia Ingver 7.a kl (kuulitõuge III koht); Andro Tiits 5.a kl (teivashüpe I koht, kaugushüpe II koht); Kaspar Aleks Kala 5.a kl (teivashüpe II koht).

Üleriigilisel tööõpetuse õpilaskonkursil kodunduse piirkondlikus voorus osalenud õpilasele Tuule Müürsepale 8.a kl.

Üleriigilise kunstiõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutanud õpilasele Kadriann Soele11.b kl.

Võrumaa VIII poiste-solistide võistulaulmisel tubli esinemise ja Lõuna-Eesti vahevoorus osalemisõiguse saavutamise eest Joosep Trolla 2.kl; Riho Hommik 11.b kl.

Direktor tänab
TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul võistlusel osalenud õpilast Markus Salumetsa 6.a kl (kuulitõuge 10. koht).

Üleriigilisel tööõpetuse õpilaskonkursil kodunduse piirkondlikus voorus osalenud õpilast Anne Kodu8.a kl.

Üleriigilisel tööõpetuse õpilaskonkursil käsitöö piirkondlikus voorus osalenud õpilasi Tuule Müürseppa8.a kl; Anne Kodu 8.a kl.

Üleriigilise kunstiõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi Teele Mai Pild 6.a kl; Eia Vänzel 9.b kl; Kadri Vijard 10. kl.

Võrumaa VIII poiste-solistide võistulaulmisel tubli esinemise eest Henri Laul 2. kl.

Direktor tänab
Üleriigilisele põhikooli keemiaviktoriini II vooru võistkonna ettevalmistamise eest õpetaja Tiiu Laanet.

Üleriigilisel tööõpetuse õpilaskonkursil kodunduse ja käsitöö piirkondlikus voorus osalenud õpilaste juhendamise eest õpetaja Tiina Kallionit.

TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul ja maakondlike võistlusel ning Võrumaakonna sisekergejõustiku võistlustel osalenud õpilaste juhendamise eest õpetaja Lea Kukke ja treener Viljar Nummertit.

Üleriigilise kunstiõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Liivia Rebast ja Helle Vänzelit.

Võrumaa VIII poiste-solistide võistulaulmisele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid Eda Hirsonitja Tiit Rauda.

 
 

5. märts 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus auhinnalisi kohti saavutanud õpilastele: 
Trine Tõniste 5.a kl; Hanna Hillak 6.a kl; Kadi Aripman 4.a kl.

EKSL saalijalgpalli finaalturniiril II koha saavutanud 7.-9. kl poiste võiskonnale koosseisus:
Maikel Ingver 9.b kl; Priit Paeglis 9.a kl; Karl Urbanik 9.a kl; Indrek Nummert 8.b kl; Herki Hellamaa 9.b kl; Karl Pruuli 7.a kl; Rayan Aripman 7.a kl; Priit Peedel 7.b kl.

Direktor tänab
Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus tublilt osalenud õpilasi: 
Anna-Maria Kenppi 4.b kl; Laura Vassiljev 4.b kl; Marko Kannimäe 4.a kl; Roberta Lahesoo 4.b kl; Kaspar Aleks Kala 5.a kl; Kertu Niit 5.b kl; Karl Joosep Põldsepp 5.b kl; Robert Juss Soe 6.a kl; Leana Kull 6.b kl; Kristiina Värnik 6.b kl.

Võru maakonna gümnaasiumiastme inglise keele kõnevõistlusel tublilt osalenud õpilasi: 
Kertu Pavel 11.b kl; Jaagup Siil 11.b kl; Ferdinand Rauba 10. kl; Oliver Visnapuu 10. kl

Direktor tänab
Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid:
Irene Undrus; Tea Post; Helle Vänzel; Monica Kõivisto; Ly Raudsepp.

Võru maakonna gümnaasiumiastme inglise keele kõnevõistlusele õpilaste ettevalmistamise eest õpetajaid: 
Merle Paat; Krista Noor.

EKSL saalijalgpalli finaalturniiril esinenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Kalle Samarüütlit.

 
 

26. veebruar 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorus saavutatud väga hea tulemuse eest ning koha eest riikliku ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus: 
Maria Hommik 9.a kl (I koht); Relle Undrus 9.a kl.

Direktor tänab
Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorus tubli esinemise eest: 
Maarja Ots 9.a kl; Kedy Pavel 9.a kl; Birgit Tamm 9.a kl; Mari-Liis Lokk 9.a kl; Anabel Joab 9.a kl; Raiko Annus 12.b kl; Elise Aher 12.b kl; Gertu Borodkina 12.b kl.

Võro keele olümpiaadil "Ütski tark ei sata taivast" tubli esinemise eest:
Tuule Müürsepp 8.a kl; Elenor Veiermann 11.b kl; Jane Ploom 11.a kl; Anneli Veidik 11.a kl.

ÜRO Lastefondi UNICEF korraldatud heategevuslikus noorteprojektis "Väike heategu" osalemise eest:Kairit Kits 8.a kl; Kristin Trump 8.a kl; Einike Lemats 8.a kl.

Direktor tänab
Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorus tublilt esinenud õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Katrin Kooli.
Võro keele olümpiaadil "Ütski tark ei sata taivast" esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajaid Anu Silma ja Iri Reilet.
ÜRO Lastefondi UNICEF korraldatud heategevuslikus noorteprojektis "Väike heategu" osalemise eest õpetaja Liivia Rebast.

 
 

18. veebruar 2013. a

Direktor avaldab kiitust 
6. klassi inglise keele viktoriinil Võru maakonnas II koha saavutanud võistkonda koosseisus Hanna Hillak 6.a kl.; Andre Jaanimägi 6.a kl.; Markus Meier 6.a kl.

Direktor tänab 
6. klassi inglise keele viktoriinil Võru maakonnas tublilt esinenud võistkonda koosseisus Leana Kull6.b kl; Kevin Ploompuu 6.a kl; Kristiina Värnik 6.b kl.

Direktor tänab 
Võru maakonna 6. klassi inglise keele viktoriinil esinenud võistkondade ettevalmistamise eest õpetajaMonica Kõivistot.

 
 

12. veebruar 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilise emakeele olümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutanud 8.a kl õpilasele Mari Vijardile.

Saksa keele kõnevõistlusel I koha saavutanud 9.a kl õpilasele Maarja Otsale, 9.b kl õpilasele Eia Vänzelile, 1.-2. koha saavutanud 10. kl õpilasele Ferdinand Raubale ja 11. a klassi õpilasele Keity Sillastele.

TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul võistlusel saavutatud heade tulemuste eest Markus Salumetsale6.a kl (60 teatejooks I koht).

TV 10 Olümpiastarti maakondlikul võistlusel saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele: 
Markus Salumets 6.a kl (60m teatejooks I koht, teivashüpe I koht); Marieta Ruusa 6.a kl (60m teatejooks III koht); Andro Tiits 5.a kl (60 teatejooks II koht).

Võrumaakonna sisekergejõustiku võistlustelsaavutatud tublide tulemuste eest järgmistele õpilastele: 
Tuule Müürsepp 8.a kl (kuulitõuge I koht); Leana Kull 6.b kl (kuulitõuge III koht); Elis Kannimäe9.b kl (kuulitõuge II koht); Marieta Ruusa 6.a kl (kõrgushüpe II koht); Jaana Meier 6.a kl (kõrgushüpe III koht); Maikel Varend 11.b kl (1000m jooks II koht); Kenet Valtin 7.a kl (200m jooks III koht); Markus Salumets 6.a kl (60m jooks I koht; 60 teatejooks I koht; 200m jooks I koht; kaugushüpe III koht).

Üleriigilise Nuputa viktoriini piirkonnavoorus parimale peastarvutajale Rando Viimne 7.b kl.

Direktor tänab
Üleriigilise emakeele olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi: 
Tuule Müürsepp 8.a kl; Karmen Tumanov 7.b kl, Rador Undrus 7.a kl, Rayan Aripman 7.a kl;Kelli Aia 8.a kl, Maria Hommik 9.a kl, Relle Undrus 9.a kl, Maarja Ots 9.a kl; Greta Puija 9.a kl;Renee Kiho 10.kl; Annika Pant 11.b kl; Kertu Pavel 11.b kl; Kärol Muuga 12.b kl.
Üleriigilise Nuputa viktoriini piirkonnavoorus osalenud õpilasi: 
Hanna Hillak 6.a kl, Kristjan Kiidron 6.a kl, Kertu Niit 5.b kl, Trine Tõniste 5.a kl, Leana Kull5.b kl, Karl Joosep Põldsepp 5.b kl, Herman Meier 5.a kl, Robert-Juss Soe 6.a kl, Kristin Liksman 7.a kl, Rando Viimne 7.b kl, Karmen Tumanov 7.b kl.
TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul võistlusel osalenud õpilasi: Marieta Ruusa 6.a kl; Leana Kull 6.b kl;Emma Emilie Saavel 5.a kl; Andro Tiits 5.a kl; Kaspar Aleks Kala 5.a kl; Kadi Aripman 4.a kl;Laura Vassiljev 4.b kl.
T.O.R.E. VIII konverentsil ja XIII üldkoosolekul kooli esindamise ja toremängu leiutamise eest: 
Liisa Anier 9.b kl; Eia Vänzel 9.b kl; Kristin Liksman 7.a kl; Merilin Ojaots 7.a kl; Silvia Ingver7.a kl; Anet Ploom 7.a kl; Merili Hellamaa 7.a kl; Karmen Tumanov 7.b kl; Merve Linnaste 7.b kl; Mailete Keero 7.b kl.

Saksa keele kõnevõistlusel tublilt esinenud Eia Vänzelile 9.b klass.

Direktor tänab
Üleriigilise emakeele olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi juhendanud õpetajaid: 
Iri Reile, Anu Silm ja Anu Sinimets.
Saksa keele kõnevõistlusel õpilaste juhendamise eest õpetaja Aive Trummalit.
Üleriigilise Nuputa viktoriini piirkonnavoorus osalenud õpilasi juhendanud õpetajaid: 
Tea Post, Irene Undrus, Monica Kõivisto, Ly Raudsepp, Merle Tuulas.
TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul ja maakondlike võistlusel ning Võru maakonna sisekergejõustiku võistlustel osalenud õpilaste juhendamise eest õpetaja Lea Kukke ja treener Viljar Nummertit.
T.O.R.E. õpilaste juhendamise eest õpetaja Ülle Anieri.

 
 

5. veebruar 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilise põhikooli keemiaviktoriini I voorus I koha saavutanud võistkonnale koosseisus Tuule Müürsepp 8.a kl, Liisa Anier 9.b kl ja Eia Vänzel 9.b kl.

Üleriigilise füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutanud 8.a klassi õpilasele Tuule Müürsepale.

Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutanud 11.b kl õpilasele Kevin Liivapuule, II-III koha saavutanud 11.b kl õpilasele Riho Hommikule, II koha saavutanud 7. kl õpilasele Rador Undrusele, II koha saavutanud 9.b kl õpilasele Eia Vänzelile, III koha saavutanud 8.a kl õpilaseleTuule Müürsepale.

Direktor tänab
Üleriigilise füüsika olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi:
Liisa Anier 9.b kl, Oliver Visnapuu 10.kl.

Üleriigilise bioloogia olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi: 
Markus Meier 6.a kl, Ants Põder 6.b kl, Hanna Hillak 6.a kl, Kristjan Kiidron 6.a kl, Timo Lešin7.b kl, Kristin Liksman 7.a kl, Merve Linnaste 7.b kl, Kelli Aia 8.a kl, Maria Hommik 9.a kl,Maarja Ots 9.a kl, Liisa Anier 9.b kl.

Direktor tänab
Üleriigilise põhikooli keemia viktoriini I voorus I koha saavutanud võistkonna juhendamise eest õpetajaTiiu Laanet.

Üleriigilise füüsika olümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise ja juhendamise eest õpetaja Marietta Lõod.

Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise ja juhendamise eest õpetajaid Maire Puhmast ja Ülle Anieri.

 
 

29. jaanuar 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus I koha saavutanud 8.a klassi õpilasele Tuule Müürsepale.

Direktor tänab
Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilasi:
Karmen Tumanov 7.b kl, Kristin Liksman 7.a kl, Rando Viimne 7.b kl, Rador Undrus 7.a kl,Timo Lešin 7.b kl, Anne Kodu 8.a kl, Kelli Aia 8.a kl, Mariann Puija 8.b kl, Maria Hommik 9.a kl,Relle Undrus 9.a kl, Maarja Ots 9.a kl, Liisa Anier 9.b kl.

Veebiviktoriinil "Ütski tark ei sata taivast" osalemise ja lõppvoorus tubli esinemise eest:
Tuule Müürsepp 8.a kl, Annely Veidik 11.a kl, Jane Ploom 11.a kl, Elenor Veiermann 11.b kl,Annika Pant 11.b kl.

Direktor tänab
Üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud õpilaste ettevalmistamise ja juhendamise eest õpetajaid Maris HanimägiMerle Tuulas.

Veebiviktoriinil "Ütski tark ei sata taivast" osalenud õpilaste juhendamise eest õpetaja Anu Silma.

 
 

22. jaanuar 2013. a

Direktor avaldab kiitust
Keemia maakondlikul olümpiaadil tubli esinemise eest Tuule Müürsepale 8.a kl (II-IV koht).

Direktor tänab
Keemia maakondlikul olümpiaadil tubli esinemise eest:
Kaarel Ossis 8.b kl, Anne Kodu 8.a kl, Kelli Aia 8.a kl, Liisa Anier 9.kl, Oliver Visnapuu 10.kl,Renee Kiho 10.kl, Kert Jallai 10.kl.

Direktor tänab
Keemia maakondlikul olümpiaadil õpilaste juhendamise eest õpetaja Tiiu Laanet.

 
 

15. jaanuar 2013. a

Direktor tänab tubli osalemise eest 2012. a õpilaste leiutajate riiklikul konkursil:
Küllo Pärn, Tauno Kodu, Karl Robin Põder, Robert-Juss Soe, Markus Meier, Tristan Tõniste, Hegert Sööt, Trond Bjarte Tagamets.

Direktor tänab 2012. a õpilaste leiutajate riiklikul konkursil osalenud õpilaste juhendamisel tehtud töö eest Monica Kõivistot, Tiina Kübarseppa ning lapsevanem Vallo Pärna.

 
 

10. jaanuar 2013. a

Direktor avaldab kiitust väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest II õv:

1.a klass: Elis Ilves, Gerda Lepik, Karel Meitsar
1.b klass: Maik Hellamaa, Johanna Joab, Marite Kattai, Berit Raudsepp
2. klass: Oliver Jõela, Sandra Jõela, Anne-Greete Kenppi, Sten Alex Saar, Kristel Taal, Karmen Uiboleht, Kevin Värton 
3.a klass: Anett Ruven
3.b klass: Elisabeth Geier, Getter Kõiv 
4.a klass: Kadi Aripman
4.b klass: Diana Liiv
5.a klass: Kevin Grihin, Kert Kits, Emma Emilie Saavel, Trine Tõniste 
5.b klass: Kertu Niit, Lianna Põder, Karl Joosep Põldsepp
6.a klass: Hanna Hillak, Markus Meier
6.b klass: Kristiina Värnik
7.b klass: Helys Anette Piiritalo, Karmen Tumanov
8.a klass: Tuule Müürsepp
9.a klass: Maria Hommik, Maarja Ots, Relle Undrus
11.b klass: Kertu Pavel, Marleen Umbleja

 

Direktor avaldab kiitust hea ja väga hea õppeedukuse ning hea või eeskujuliku käitumise eest 
II õv:

1.a klass: Aron Aidla, Merili Habicht, Karina Kaur, Aaron Matteus Kenppi, Sandra Rumask, Teele Saia, Heigo Zagaja
1.b klass: Jenny-Ly Hillak, Juss Joosep Holdt, Kairo Jänes, Kerttu Kalda, Karolin Kiidron, Robert Kuus, Helen Liibert, Kaur Reinhold, Laura Stella Soe, Triine Beate Tagamets
2. klass: Jürgen Hillak, Henri Laul, Laura Liisu Neve, Kristjan Padrik, Marten Pruuli, Ragnar Puura, Egert Reino, Kelly Saar, Kenet ðerõðev, Joosep Trolla, Hannes Urbanik
3.a klass: Kertty Keerov, Signor Kukk, Asser Lutsar, Armando Ots, Diana Ots, Mart Peedel, Sanna Sööt, Trond Bjarte Tagamets
3.b klass: Kaja Jõgeva, Stenrico Mürk, Kätlin Raud, Heikko-Hardi Reinhold, Kermo Tumanov
4.a klass: Kevin Hass, Karis Ilves, Marko Kannimäe, Daniel Kivi, Laura Lääts, Mariette Pruuli, Liis Tõntsel
4.b klass: Marten Hernits, Anna-Maria Kenppi, Kalvin Klaar, Roberta Lahesoo, Helily Nummert, Reelika Turnas, Laura Vassiljev, Annika Õlijas
5.a klass: Aisling Antsi, Kaspar Aleks Kala, Tauno Kodu, Herman Meier, Küllo Pärn, Kaisa Tammemägi, Andro Tiits
5.b klass: Brayen Hirv, Kristel Oja, Karl Jürgen Piiritalo, Marie-Helena Rajatamm
6.a klass: Andre Jaanimägi, Andriana Kenppi, Kristjan Kiidron, Kevin Ploompuu, Marieta Ruusa, Markus Salumets, Robert-Juss Soe, Ragnar Keijo Tammoja, Andre Tammsalu
6.b klass: Karl Kons, Leana Kull
7.a klass: Merili Hellamaa, Silvia Ingver, Kristin Liksman, Karl Pruuli, Rador Undrus
7.b klass: Mailete Keero, Timo Leðin, Rando Viimne
8.a klass: Kelli Aia, Kristel Kalda, Anne Kodu, Einike Lemats
8.b klass: Mariann Puija, Kristiina Tuulas, Karl Uiboleht, Stella Vallner
9.a klass: Anabel Joab, Ardo Jõevere, Greta Puija, Birgit Tamm, Karl Urbanik
9.b klass: Liisa Anier, Eia Vänzel
10. klass: Renee Kiho, Egely Pruuli, Eliis Riivik, Triin Tuulas, Kadri Vijard, Oliver Visnapuu
11.b klass: Hanna Bergmann, Deimon Jõesaar, Saara-Liis Lutsar, Anna-Liisa Mandli, Katrin Neve, Annika Pant, Martin Prätz, Anna-Liisa Soe, Maikel Varend
12.b klass: Annaliisa Kenppi, Maarja Prätz, Martin Raudsepp, Mariliis Umbleja

Direktor avaldab kiitust aktiivse tegevuse eest väljaspool õppetundi:

1.a klass
Merili Habicht (aktiivse osavõtu eest jõuluesinemistel)
Karel Meitsar (väga hea korrapidamise eest, osalemise eest jõululaadal)
Sandra Rumask (osalemise eest jõululaadal)
Aron Aidla (osalemise eest jõululaadal)
Alo Hendrik Mitt (osalemise eest jõululaadal)

1.b klass
Juss Joosep Holdt (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides, jõulumuusikalis)
Robert Kuus (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides, jõulumuusikalis)
Johanna Joab (esinemise eest jõulumuusikalis)
Jenny Ly Hillak (esinemise eest jõulumuusikalis)
Kerttu Kalda (esinemise eest jõulumuusikalis)
Marite Kattai (esinemise eest jõulumuusikalis)
Karolin Kiidron (esinemise eest jõulumuusikalis)
Sandra Kõrgekivi (esinemise eest jõulumuusikalis)
Helen Liibert (esinemise eest jõulumuusikalis)
Triine Beate Tagamets (esinemise eest jõulumuusikalis)
Laura Stella Soe (esinemise eest jõulumuusikalis)

2. klass
kõik õpilased (osalemise eest A. Lindgreni raamatutegelaste peol)
2.klassi poisid (tubli esinemise eest "Poiste etlemispäeval")
Oliver Jõela (osalemise eest jõululaadal)
Sandra Jõela (osalemise eest jõululaadal)
Henri Laul (osalemise eest jõululaadal)
Ragnar Puura (osalemise eest jõululaadal)
Kristel Taal (osalemise eest jõululaadal)
Joosep Trolla (osalemise eest jõululaadal)
Karmen Uiboleht (osalemise eest jõululaadal)

3.a klass
Anett Ruven (klassiõhtu korraldamise eest; esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses, osalemise eest jõululaadal)
Diana Ots (klassiõhtu korraldamise eest; esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses, osalemise eest jõululaadal)
Kertty Keerov (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Sanna Sööt (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Laura Valner (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Mart Peedel (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Tristan Tõniste (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Carolyn ðerõðeva (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Karl Robin Põder (esinemise eest isadepäeval, "Lumeeide" lavastuses)
Asser Lutsar (osalemise eest jõululaadal)

3.b klass
Elisabeth Geier (aktiivse tegevuse eest väljaspool õppetundi)
Kaja Jõgeva (aktiivse tegevuse eest väljaspool õppetundi)
Getter Kõiv (aktiivse tegevuse eest väljaspool õppetundi)
Tiiu Kõrgekivi (aktiivse tegevuse eest väljaspool õppetundi)
Stenrico Mürk (aktiivse tegevuse eest väljaspool õppetundi)

4.a klass
Kadi Aripman (esinemise eest jõulupeol)
Kevin Hass (esinemise eest jõulupeol)
Karis Ilves (esinemise eest jõulupeol)
Marko Kannimäe (esinemise eest jõulupeol)
Karl Erik Keerov (esinemise eest jõulupeol)
Daniel Kivi (esinemise eest jõulupeol)
Kevin Lindlaan (esinemise eest jõulupeol)
Laura Lääts (esinemise eest jõulupeol)
Joel Meeks (esinemise eest jõulupeol)
Mariette Pruuli (esinemise eest jõulupeol)
Kristina Siska (esinemise eest jõulupeol)
Liis Tõntsel (esinemise eest jõulupeol)

5.a klass
Emma Emilie Saavel (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Trine Tõniste (kohusetundliku töö eest klassivanemana)

5.b klass
Lianna Põder (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Karl Joosep Põldsepp (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Kertu Niit (aktiivse osalemise eest jõuluüritustel)
Brayen Hirv (aktiivse osalemise eest jõuluüritustel)

6.a klass
Hanna Hillak (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Kadi Jõela (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Marieta Ruusa (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides, osalemine spordivõistlustel)
Markus Salumets (osalemine spordivõistlustel)
Kristjan Kiidron (osalemine spordivõistlustel)

6.b klass
Kevin Jallai (esinemise eest jõulunäidendiga raamatukogu jututundides)
Leana Kull (esinemise eest jõulunäidendiga raamatukogu jututundides)
Ants Põder (esinemise eest jõulunäidendiga raamatukogu jututundides)
Kadri Listak (osalemise eest jõululaadal)
Keitlin Meitsar (osalemise eest jõululaadal)
Kristiina Värnik (kohusetundliku töö eest klassivanemana)

7.a klass
Rayan Aripman (esinemise eest jõulupeol)
Merili Hellamaa (esinemise eest jõulupeol)
Silvia Ingver (esinemise eest jõulupeol)
Kaspar Kõiv (esinemise eest jõulupeol)
Kristin Liksman (esinemise eest jõulupeol)
Merlin Ojaots (esinemise eest jõulupeol)
Anet Ploom (esinemise eest jõulupeol)
Käthy Tammemägi (esinemise eest jõulupeol)
Tõnis Urbanik (esinemise eest jõulupeol)
Rador Undrus (esinemise eest jõulupeol, esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)

7.b klass
Helys Anette Piiritalo (kohusetundliku töö eest klassivanemana)

9.a klass
Maria Hommik (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Relle Undrus (esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)

10. klass
Kert Jallai (esinemise eest jõulupeol)
Karoliina Kopli (esinemise eest jõulupeol)
Mari-Liis Leppoja (esinemise eest jõulupeol)
Rauno Niilus (esinemise eest jõulupeol)
Egely Pruuli (esinemise eest jõulupeol)
Seliina Pärna (esinemise eest jõulupeol)
Ferdinand Rauba (esinemise eest jõulupeol)
Cätlin Salmus (esinemise eest jõulupeol)
Ville Särg (esinemise eest jõulupeol)
Taisto Tamm (esinemise eest jõulupeol)
Markus Tavel (esinemise eest jõulupeol)
Sälly Veesaar (esinemise eest jõulupeol)
Kristi Vichterpal (esinemise eest jõulupeol)
Oliver Visnapuu (esinemise eest jõulupeol)
Kadri Vijard (esinemise eest jõulupeol, esinemiste eest jõulukavaga asutustes ja koolides)
Eliis Riivik (koolilehe toimetamise eest)
Triin Tuulas (esinemise eest jõulupeol, koolilehe toimetamise eest)

11.b klass 
kõik õpilased (jõululaada korraldamise ja läbiviimise eest)

12.b klass
Gertu Borodkina (kohusetundliku töö eest klassivanemana, erinevate kooliürituste organiseerimise eest)
Maarja Prätz (erinevate kooliürituste organiseerimise eest)
Elise Aher (erinevate kooliürituste organiseerimise eest)
Linda Siska (erinevate kooliürituste organiseerimise eest)

 
 

18. detsember 2012. a

Direktor avaldab kiitust
8. klassi inglise keele tõlkevõistlusel parima tõlkija tunnustuse saavutamise eest 
Mari Vijardile 8.a klass.
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus III koha saavutamise eest Rador Undrusele 7.a klass.

Direktor tänab
Gümnaasiumi inglise keele maakondlikul olümpiaadil tubli esinemise eest 
Martin Raudseppa 12.b klass.
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus tubli esinemise eest:
Rando Viimne 7.b kl; Karmen Tumanov 7.b kl; Kristin Liksman 7.a kl; Rayan Aripman 7.a kl;Tuule Müürsepp 8.a kl; Kelli Aia 8.a kl; Mariann Puija 8.b kl; Maria Hommik 9.a kl; Eia Vänzel9.b kl; Maarja Ots 9.a kl; Relle Undrus 9.a kl; Ferdinand Rauba 10. kl.

8. klassi inglise keele tõlkevõistlusel tubli esinemise eest Stella Vallnerit 8.b klass.

Direktor tänab
Gümnaasiumi inglise keele maakondlikul olümpiaadil esinenud õpilase juhendamise eest õpetajatKrista Noort.
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajaid Tiiu Laanet jaMaire Puhmast.
8. klassi inglise keele tõlkevõistlusel esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajat Merle Paati.

 
 

4. detsember 2012. a

Direktor tänab
maakondlikul vene keele luulekonkursil osalenud õpilast Maria Hommikut 9. a kl.

Direktor tänab
maakondlikul vene keele luulekonkursil osalenud õpilase juhendamise eest õpetaja Tiia Potterit.

 
 

27. november 2012. a

Direktor avaldab kiitust
Võru spordikooli lahtistel kergejõustikuvõistlustel tublilt esinenud õpilastele:
Kadi Aripman 4.a kl 60m jooks 1. koht, kaugus 1. koht; 
Marko Kannimäe 4.a kl kuulitõuge 1. koht; 
Kristiina Siska 4.a kl 60m jooks 3. koht; 
Roberta Lahesoo 4.b kl 60m jooks 2. koht, kaugushüpe 2. koht; 
Leana Kull 6.b kl kuulitõuge 2. koht; 
Markus Salumets 6.a kl 60m jooks 1. koht, kaugushüpe 2. koht; 
Kristjan Kiidron 6.a kl kuulitõuge 2. koht; 
Kermo Tumanov 3.b kl 60m jooks 3. koht, kaugushüpe 3. koht; 
Hardi-Heiko Reinhold 3.b kl. 60m jooks 3. koht

Informaatikaviktoriinil Kobras saja esimese hulka tulnud õpilastele:
Benjaminide (6.-8. klass) arvestuses 
Mari Vijard 8.a kl 31. koht vabariigis (71p/90 punktist); 
Tuule Müürsepp 8.a kl 38. koht (70 p) ja 
Keiu Soe 8.a kl. 50. koht (68 p).

Juunioride (9.-10. klass) arvestuses Maria Hommik 9.a kl 55. koht (62p).

Direktor tänab
Informaatikaviktoriinil Kobras osalenud õpilasi:
Benjaminide (6.-8.klass) arvestuses Informaatika viktoriinil Kobras:
Kristjan Kiidron 6.a kl; 
Markus Meier 6.a kl; 
Robert-Juss Soe 6.a kl; 
Silvia Ingver 7.a kl; 
Kenet Valtin 7.a kl; 
Kristin Liksman 7.a kl; 
Merili Hellamaa 7.a kl; 
Anet Ploom 7.a kl; 
Merlin Ojaots 7.a kl.
Meilete Keero 7.b kl; 
Eelija Turnas 7.b kl; 
Karmen Tumanov 7.b kl; 
Merve Linnaste 7.b kl; 
Timo Lešin 7.b kl; 
Rando Viimne 7.b kl; 
Helys Anette Piiritalo 7.b kl; 

Juunioride (9.-10. klass) arvestuses
Karl Urbanik 9a kl; 
Ardo Jõevere 9.a kl; 
Maarja Ots 9.a kl; 
Relle Undrus 9.a kl; 
Liisa Anier 9.b kl;
Maikel Ingver 9.b kl; 
Ats Erm 9.b kl; 
Kedy Kangrumöldri 9.b kl.

Võru spordikooli lahtistel kergejõustikuvõistlustel tublilt esinenudõpilastele:
Laura Vassiljev 4.b kl; 
Emma Emilie Saavel 5.a kl.

Direktor tänab
Võru spordikooli lahtistel kergejõustikuvõistlustel tublilt võistelnud õpilastejuhendamise eest õpetajatLea Kukke ja treenerit Viljar Nummertit.
Informaatikaviktoriinil Kobras osalenud õpilaste juhendamise eest õpetaja Maris Hanimägi.

 
 

13. november 2012. a

Direktor avaldab kiitust
Interneti viktoriinil "Inglismaa" II koha saavutamise eest eest Gert Neevele 12.b kl.

Direktor tänab
Interneti viktoriinil "Inglismaa" osalemise eest õpilasi: Oliver Visnapuu 10. kl; Martin Rattus 12.b kl; Gertu Borodkina 12.b kl; Elise Aher 12.b kl; Kaisa Kolats 12.b kl; Maarja Prätz 12.b kl;Anna-Liisa Soe 11.b kl; Hanna Bergmann 11.b kl.

Direktor tänab
Interneti viktoriinil "Inglismaa" osalenud õpilaste juhendamise eest õpetajaid: Krista Noor ja Merle Paat.

 
 

16. oktoober 2012. a

Direktor tänab
Ettevõtlusnädalal e-viktoriinis majandusest tubli osalemise eest 
Mariann Puija 8.b kl. ja Karl Uiboleht 8.b kl.

 
 

2. oktoober 2012. a

Direktor avaldab kiitust
Eduka osavõtu (I koht) eest "Võrumaa Teataja" lastelehekülje auhinnamängus Kristiina Värnikule6.b kl.

Võru maakonna teatejooksude võistlustel edukalt esinenud õpilastele:
1. koht 4x100m PA (poisid A vanuseklass) Gabriel Tamm 10. kl, Maikel Varend 11.b kl, Jaagup Siil11.b kl, Vidrik Joosu 11.b kl;
2. koht teatejooks väike rootsi (400m + 300m + 200m + 100m) PA Gabriel Tamm 10. kl, Maikel Varend 11.b kl, Jaagup Siil 11.b kl, Vidrik Joosu 11.b kl;
2. koht PJ (poisid J vanuseklass) 4x100m Kairo Bergmann 12.b kl, Karlo Bergmann 12.b kl, Raiko Annus 12.b kl, Martin Rattus 12.b kl;
3. koht PJ teatejooks väike rootsi Kairo Bergmann 12.b kl, Karlo Bergmann 12.b kl, Raiko Annus12.b kl, Martin Rattus 12.b kl.

Võru maakonna murdmaajooksu võistlustel edukalt esinenud õpilastele:
Martin Rattus 12.b kl 1. koht; Markus Salumets 6.a kl 1. koht; Maikel Varend 11.b kl 1. koht;Kairo Bergmann 12.b kl 2. koht; Linda Siska 12.b kl 2. koht; Kris Kuusik 12.a kl 3. koht; Robi Niit 10. kl 3. koht; Gabriel Tamm 10. kl 3. koht; Annely Veidik 11a. kl 3. koht.

Direktor tänab 
Võru maakonna murdmaajooksu võistlustel tublilt esinenud õpilasi: 
Laura Valner 3.a kl; Merlin Ojaots 7.a kl; Elis Kannimäe 9.b kl; Gertu Borotkina 12.b kl; Karlo Bergmann 12.b kl; Raiko Annus 12.b kl; Kristi Vihterpal 10. kl; Sälly Veesaar 10. kl; Jaanika Vihterpal 12.b kl.

Direktor tänab 
Võru maakonna teatejooksude võistlustel ja Võru maakonna murdmaajooksu võistlustel edukalt esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajaid Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit.

 
 

18. september 2012. a

Direktor avaldab kiitust
Regionaalsel Vigurvända võistkondlikul võistlusel I koha saavutanud 6.b kl õpilasele 
Marten Tomingale.

Võru maakonna kettaheitjate seeriavõistlustel kettaheites 13-14 aastaste tütarlaste vanusegrupis tulemusega 41,12m saavutatud võidu ja Võrumaa ning Antsla Keskkooli/Gümnaasiumi 1972.a-st püsinud rekordi purustamisega Tuule Müürsepale 8.a kl

Eriti tubli esinemise eest A. Kersna XVI mälestusvõistlustel kergejõustikus õpilastele: 
Marieta Ruusa 6.a kl, Markus Salumets 6.a kl, Gabriel Tamm 10. kl, Karoliina Kopli 10. kl, 
Egely Pruuli 10. kl, Kadri Vijard 10. kl

Direktor tänab
Regionaalsel Vigurvända võistkondlikul võistlusel I koha saavutanud õpilase juhendamise eest õpetajaTalvo Konti.

Maakondlikel kergejõustikuvõistlustel kettaheites 13-14 aastaste tütarlaste vanusegrupis tulemusega 41,12m saavutanud võidu ja rekordi püstitanud õpilase juhendamise eest õpetaja Lea Kukke ja treener Viljar Nummertit.

A. Kersna XVI mälestusvõistlustel kergejõustikus eriti tublilt esinenud õpilaste juhendamise eest õpetajad Lea Kukke ja Kalle Samarüütlit.