Esmaspäeval 20. novembril osalesid kaheksandad klassid AHHAA uurimuslikul õppepäeval „Paeluv matemaatika“.
Osaleti  töötubades „Võrgustikud“  (kingituste pakkimisel graafide kasutamine) ja „Uurimisülesanded“ (igapäevaeluga seotud probleemülesannete lahendamine).
Saadi ka teistmoodi teatrielamus teadusteatris. Etendusel „Appi matemaatika“ jagati kaarditriki nippe, tutvustati erilist peastarvutamise meetodit ja selgitati tõenäosusteooria põhjal õnnemängude sisulist poolt.

See oli huvitav päev täis erinevaid tegevusi.

Vaata õppekäiku