EMAKEELEKUUL õpilaste tegemised meie koolis

4. märts kell 12.00 Eesti keele päev Võru Kandles

5. märts film „Tõde ja õigus“ Antsla KSK-s (10., 11., 12. klass)

7. klasside lõiminguprojekt „Ebausk“

6. märts film „Tõde ja õigus“ Antsla KSK-s (9. klass)

Rakvere Teatri etendus „Verikambi“ Võru Kandles (7.a, 7.b)

8. – 29. märts Kooliraadio saated, ka keeleminutid õigekeelsusest 10. klassi õpilastelt

11. märts - lauamängude mängimise päev

12. märts - kell 10.00 kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga Kuldre koolis (15 õpilast eri klassidest)

Kell 14.00 Vanemuises teatrietendus „Järgmine peatus: Kosmos“ 6.a, 6.b, 11. 12. klass

I astme tüdrukute lõimingupäev „Ma ise ilu tegija“ Tartus

13. märts 4. klassi võistkondlik kirjandusmäng Võrus

Kolme kooli kontsert – aulas 13.00

14. märts EMAKEELEPÄEV

II korruse fuajees esitlus „Kaunis emakeel“

Kõikides klassides emakeelepäevale pühendatud eesti keele ainetund

10.30 e-etteütlus arvutiklassis

11.40 emakeelepäeva tervitus II korruse fuajees (mudilaskoor ja etlejad)

18.00 emakeelepäeva kontsert „Ilmasammas püsib, sõna seob“ Antsla KSK-s

15. märts 9.00 koolitus „Kirjutav meedia“ - koolitaja Kelli Aia ruumis 409 – KooliSilma kaastöölistele

18. märts kell 9.00 auditooriumis ilukirjandusteoste tutvustused
„Õpilaselt õpilasele“ 6. a, 6.b, 4.-5. klassidele

19. märts 3.a ja 3.b klassi õpilaste ekskursioon teatrisse

20. märts 3. klasside õpilaste ettelugemisvõistlus „Kolmas loeb!“ Võrus

22. märts 2.a ja 2.b klassi õpilased 1. kl õpilastele „Teistmoodi muinasjutud“

26. märts 8.00 – 9.00 5. klasside etlemispäev (4.-5. klasside õpilastele) auditooriumis

27. märts Tooliteater Võrus

28. märts 1.a ja 1.b lõimingupäev A. Lindgreni tegelastega

29. märts mängujuhtide koolitus

NB! Lisaks lõimingutunnid erinevates klassides