Matemaatikutel on olnud väga kiired ajad. 30. jaanuaril võtsime osa Matamängude üle-eestilisest võitlusest. Tegime seda esimest korda ja saime toreda elamuse. Võistlesime peastarvutamises 5-liikmeliste võistkondadena kolme Eesti kooliga. Antsla Gümnaasiumist olid esindatud võistkonnad 2.-10. klassini. Kõik klassid veel ei julgenud oma võistkonda välja panna, aga olen kindel, et see emotsioon, mis reaalajas võistlust jälgides tekkis, nakatas ka kõiki ülejäänuid. Kindlasti tahame järgmisel aastal ka osaleda.

1. veebruaril käisime 5.-6. klasside ja 7. klassi võistkonnaga Võrus Nuputa eelvoorus. Õpilased nautisid huvitavate ülesannete lahendamist. 6. veebruaril läks aga asi tõsiseks, sest osalesime maakondlikul matemaatika olümpiaadil 7., 8., 9. ja 11. klassi esindajatega. Vahepeal jõudsime reaalainete nädala raames toredaid ülesandeid lahendada.

Matemaatika on kindlasti aine, mis pakub paljudele õpilastele avastamisrõõmu.

Vaata