1.a ja 1.b klassi õpilased mängisid ettevõtlusmängu "Ettevõtlik pere".
Kõik perefirmad tulid oma mänguliste ülesannetega väga hästi toime.

Lõpuringis saime teada, et kõik firmad pidid säästma, et täituks nende unistus.
Aitäh mängijatele hea koostöö eest.

Vaata mängu