12. veebruaril esines huvitava vestlusega 9-klassidele meie endine vilistlane Liis Tenno. Teemaks oli ettevõtlus.
Liis rääkis oma kogemustest ning tekitas huvitava arutluse tuleviku teemadel.

Aitäh Liisile! Soovime kõik temale unistuste täitumist!

Vaata