Antsla Gümnaasiumi võistkond TUBLID osalesid Creatloni meeskonnavõistluses.
Meeskonda koosseisu kuulusid Laura Lääts, Marko Kannimäe ja Kevin Hass.

Juhendas õpetaja Katrin Kool, abistasid Talvo Kont ning Marietta Lõo.

Tänu lapsevanemale Margus Pruulile abi eest, kellega intervjuu oli üks ülesannetest.

Vaata meeskonnatöö tulemust.