Ümbrise kujunduses peab olema nähtav meie kooli "nägu".
Töö tuleb esitada paberkandjal A4 (esimene ja tagumine pool eraldi) kantseleisse või
elektrooniliselt kaks pilti (esimene ja tagumine pool eraldi) jpg, png, bmp formaadis järgmisele eposti aadressile.
Konkursil osalemise tähtaeg on 22. veebruar 2018. a.
Parimatele on auhinnad.