Kooliaasta on selleks korraks lõppenud, kes lõpetas esimese, kes kaheksanda, kes üheteistkümnenda klassi.
Tublid olid kõik. Eriti hea meel on selle üle, et peaaegu pooled noored õppisid hästi ja väga hästi.
43 õpilast said kuldse kiituskirja ja 100 õpilast hõbedase kiituskirja.

Direktor tänas kõiki õpilasi ja koolitöötajaid hea koostöö eest, soovitas suvel palju unistada, olla uudishimulik ja lugeda läbi mõni hea raamat.
Ilusat koolivaheaega!
Põhikooli lõpetajatele jaksu ja õnne eksamitel.
Gümnaasiumi lõpetajatele rahulikku ootust, küllap saate peagi teada oma eksamitulemused.

Lõpuaktused