Antsla Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Kinnitatud Antsla valla korraldusega nr 252 19.11.2013

Lapsevanemate esindajad
Vallo Pärn esimees 51 03 649 p25vallo[ätt]hot.ee
Janek Joab aseesimees 51 50 876 janek.joab[ätt]mail.ee
Kaia Pruuli protokollija 53 909 504 prulla17[ätt]gmail.com
Lembit Põldsepp   53 426 826 lembit.poldsepp[ätt]mail.ee
Kaire Uiboleht    52 43 435 kaire.uiboleht[ätt]gmail.com
Õpilaste esindaja
Kelli Aia      
Õpetajate esindajad
Ülle Anier   52 33 451 ylle.anier[ätt]gmail.com
Merle Paat     merlepaat44[ätt]gmail.com
Antsla Vallavolikogu esindaja
Jaanus Kala   50 84 806 kalajaanus[ätt]gmail.com