Võrumaa KEAT laager toimus 22.-23. mail Karula Rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel. Antsla gümnaasiumi 6. klassi meeskonnas olid Oliver Jõela, Sandra Jõela, Getter Kõiv, Karl-Sander Liiver, Sten Alex Saar, Kristel Taal, Karmen Uiboleht, Kevin Värton. 
Kaks päeva oli täis tihedat sagimist. Esimesel päeval läbiti 17 tegevuspunkti, kus kinnistusid loengutel õpitud teadmised. Kõige põnevamaks osutus õpilaste arvates ülesannete täitmine alkoprillidega. Põnevamate ülesannete hulka loeti ka Võru noortekeskuse juhendaja poolt antud mõistatused. Poisid tõid välja ka vibu- ja püssilaskmise. Õhtul tutvuti politseikoertega ning vaadati, mida nad teha oskasid. Esimene päev lõppes diskoga. 
Teisel päeval toimus tuletõrjeolümpia, kus läbiti 16 tegevuspunkti. Kokkuvõttes saavutas meie kooli võistkond kolmanda koha. 
Täname korraldajaid, oli kasulik ja meeldejääv üritus. 
Irene Undrus

Pildid