24. märtsil olid õpetajad Helle ja Monica võtnud nõuks lõimida 4. klassis inglise keele ja kodunduse tunnid. Tunni teemaks oli „Sünnipäev“ („Birthday“).
Tund algas inglisekeelse rütmisalmi lugemisega. Järgnes küsimustele vastamine ning paaristöö, kus õpilased pidid ette valmistama inglisekeelse kahekõne. Kahekõne rääkis sellest, kuidas ema ja poeg arutlesid teemal, mida pakkuda Bob’i sünnipäeval sõpradele söögiks. Koos jõuti järeldusele, et kõige enam meeldivad sõpradele nn tikuvõileivad, mida saab mängides suhu pista. Peale seda, kui Kristin ja Konrad olid kahekõne klassile esitanud, said lapsed tantsida teemale vastava laulu saatel.
Tund jätkus tikuvõileibade valmistamisega. Lapsed jagunesid rühmadesse ning peagi valmisid õpetaja Helle juhendamisel vahvad suupisted. 
Lõimingutund lõppes tikuvõileibade degusteerimisega. Oli tore koolipäeva algus.

Vaata tundi.