31. märtsil on Antsla Gümnaasiumis e-õppepäev.

Õppetunde koolis ei toimu, õppimine toimub elektrooniliste õppematerjalide abil.

Iseseisva töö ülesanded saavad õpilased klassijuhatajalt või tunniplaani järgi aineõpetajatelt hiljemalt 30. märtsiks.