Emakeelenädala ettevõtmisi jagus kogu kooliperele.
Hommikused T.O.R.E. õpilaste emakeelealased liikumismängud andsid kõigile päevadele vaheldusrikka alguse.
19 gümnaasiumiastme õpilast kirjutasid e-etteütlust, II astme õppuritele oli loeng keelekasutusest ja viisakusest, tulemas on uute raamatute tutvustused, luuletuste pärastlõuna.
Emakeelepäeva suurettevõtmine oli Antsla Muusikakooli, tantsuselts Pärliine, Antsla KSK ja meie kooli esinejate koostööna valminud kontsert "Emakeele vägi meis ja meres".
Koolipere kuulas emakeelepäeva tervituskontserti II korruse fuajees, kus esinesid mudilaskoor ja kanti ette luulekava "Emakeel, maakeel" (K.M.Sinijärv).
I astme õpilased nautisid 4.- 6. klassi näiteringi etendust "Ahjualune".
Ettevõtmiste hulka kuuluvad ka 1. ja 12. klassi kirjanduslik lõimingutund, emakeelele pühendatud klassiõhtud ja mitmed ainetevahelised lõimingutunnid. 

Suur tänu kõigile organiseerijatele ja osalejatele.
Keelte ja kirjanduse ainekomisjoni nimel Iri Reile.

Vaata pilte.