Võrumaa parim küünlaümbriste jahtija on Adriana Kõivisto.