Head lapsevanemad!

Pöördume Teie poole, et juhtida tähelepanu koolimaja ees toimuvale liiklusele. Hommikusel tipptunnil on meie kõigi jaoks koolimaja ees ärevad minutid-  kõigil on kiire ja selle käigus unustatakse, kas ja kuidas minu laps jõuab kooli. Juhime tähelepanu, et koolimaja värava ees on kollane pidev joon, mis keelab peatumist; ülekäigurajale lähemal kui 5m on peatumine keelatud. Samuti on keelatud peatuda bussipeatuses.

Neid liikluseeskirju eirates muudame me oma laste koolitee ohtlikuks. Peatuda saab  mõlemal pool koolimaja ees oleval sõiduteel, kuid kaugemal eelmainitud keelatud aladest. Lapsed saavad kõndida ülekäigurajani, kus ohutumalt teed ületada. Samuti on alati võimalus lasta  lapsel autost väljuda natuke kaugemal koolimajast, et võimaldada tal mõned meetrid rohkem kõndida. See on ka hea võimalus lastel veidi rohkem jalgsi  liikuda.

Proovime kõik üheskoos muuta meie laste koolitulek ja kojuminek turvalisemaks ning lubagem lastel rohkem liikuda!

AG hoolekogu liikmed

 

  Väljavõte liikluseeskirjast:

 §151. Peatuda ei tohi:

…..
5) kohas, kus seisev sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise või takistab jalakäijaid;
6) ülekäigurajal või jalgrattatee sõiduteega ristumise kohal või lähemal kui 5 m enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui 5 m pärast neid kohti;
…….

8) D-kategooria ühissõiduki peatuskoha teelaiendil või teekattemärgisel «Ühissõidukipeatus», nende puudumisel aga peatuse poolel lähemal kui 15 m liiklusmärgile «Bussi- või trollipeatus» või «Taksopeatus», kui see takistab vastavalt kas D-kategooria ühissõidukite või sõitjate veoks ettenähtud taksode liiklust;

 

Pildil kollase joonega märgitud peatumise keeluala.

Pilt